Stikstofakkoord lijkt bijgestuurd, Boerenbond blijft bezorgd

Boerenbond heeft kennisgenomen van het feit dat de Vlaamse Regering zonet een stikstofakkoord heeft gesloten en zal in de verdere ontwikkeling ervan blijven opkomen voor de belangen van zijn landbouwers.

Het lijkt erop dat met het  gelijkschakelen van de vergunbaarheidsdrempels tussen landbouw en industrie en het extern salderen tegen 1 januari 2025 twee cruciale bijsturingen zijn gebeurd die Vlaamse landbouwers toekomstperspectief kunnen bieden. Belangrijk is wel dat dit ook onverkort verder vertaald wordt in het decreet en er een duidelijk afgelijnd kader komt voor de passende beoordeling die dit mogelijk moet maken. Dit kan vanaf 1 januari 2025 zuurstof geven aan veehouderijen.

Niettemin blijft dit plan zware inspanningen vragen van onze landbouwers. Boerenbond blijft zeer bezorgd over het ontwikkelplan van het Turnhouts Vennengebied en een aantal andere aspecten uit het stikstofakkoord. We kijken uit naar concrete teksten en zullen deze samen met onze bestuursleden en landbouwers minutieus gaan bekijken, waarna we uitgebreider zullen reageren.

In de volgende fase zullen diverse wetgevende initiatieven moeten genomen worden. Boerenbond zal die initiatieven nauwgezet opvolgen. Kritisch, maar steeds zoekend naar oplossingen en perspectief voor onze jonge landbouwers. We willen we betrokken worden bij de uitvoering.  Daarom vragen we nu reeds om onze visie op het akkoord te mogen geven tijdens hoorzittingen in het Vlaams Parlement. Boerenbond zal, samen met haar leden, dit plan verder blijven opvolgen, ook binnen de parlementaire besprekingen.

We blijven ook, net als in het verleden, vragende partij om constructief mee te mogen werken aan het zoeken naar bijkomende oplossingen voor uitdagingen die vandaag in de sector aanwezig zijn. Hierbij zullen we te allen tijde de belangen van onze boeren blijven verdedigen.