Praktische info over Tractorenactie op vrijdag 3 maart in Brussel

1 maart 2023

Vrijdag 3 maart organiseren Boerenbond, ABS, Groene Kring, JongABS, VABS en Ferm voor agravrouwen een grote tractorenactie in Brussel.

Deze actie waarvoor al meer dan 1500 tractoren ingeschreven zijn heeft een duidelijke boodschap aan de Vlaamse regering: “Zorg voor een grondig bijgestuurd stikstofakkoord, keur het GLB onmiddellijk goed en geef voedselproductie in Vlaanderen toekomstperspectief!”

Safety first!

Boerenbond, ABS, Groene Kring, JongABS, VABS en Ferm voor Agravrouwen roepen hun leden op om waardig en respectvol actie te voeren. Aandacht voor veiligheid staat de hele dag voorop. Deze oproep wordt samen met concrete richtlijnen en veiligheidsinstructies aan de deelnemers bezorgd en de hele dag via verschillende communicatiekanalen herhaald.

De rit van de tractorencolonnes naar Brussel en de actie ter plaatse wordt begeleid door stewards en is georganiseerd in nauwe samenwerking met de federale en lokale politiediensten. Er moet ten allen tijden rekening gehouden worden met hun instructies en prioritaire voertuigen zullen steeds voorrang krijgen van de actievoerders. De initiatiefnemers roepen uitdrukkelijk op om vreedzaam actie te voeren en veroordelen elke vorm van geweld.

Verloop tractorenactie

‘s Ochtends zullen de colonnes tractoren vanuit alle Vlaamse provincies onder politiebegeleiding via gewestwegen Brussel binnenrijden. Je kan de routes en richturen hier vinden. Je kan de colonnes zelfs live volgen via www.tractorenactie.be (gebruikersnaam is 'actie' en paswoord is 'brussel').

Om 11.30 uur laten de tractoren massaal van zich horen en zal elke tractor toeteren. Bedrijven uit de brede voedselketen volgen dit voorbeeld en zullen op dat tijdstip een filmpje van hun eigen actie delen op sociale media onder de hashtag #tractorenactie en #boerenbroodnodig. Zo kunnen ook zij hun steun aan de sector uitdragen. Om praktische redenen is de deelname van vrachtwagens aan de tractorenactie absoluut onmogelijk.

Om 12 uur verzamelen alle tractoren aan de Havenlaan in Brussel, waar ze de Brusselse Kleine Ring oprijden. Daarna zakken alle deelnemers af naar het Kunstwet-kruispunt.

De pers is welkom tussen 12 en 13 uur aan het Kunstwet-kruispunt. Hier zullen de voorzitters van de landbouworganisaties beschikbaar zijn voor interviews. Om 13 uur spreken ze de aanwezige landbouwers hier toe.

Om 14.30 uur keren alle tractoren huiswaarts.

Hou er rekening mee dat het verkeer ernstig verstoord kan zijn. Kom dus met het openbaar vervoer of plan uw reis tijdig.

Contactpersonen ter plaatse:

  • Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond, 0497 15 51 06
  • Hendrik Vandamme, voorzitter ABS, 0476 41 51 58
  • Bram Van Hecke, voorzitter Groene Kring, 0472 47 53 17
  • Nik Van Gool, voorzitter Ferm voor agravrouwen, 0476 30 58 88
  • Matthias D’Haese, voorzitter JongABS, 0491 90 60 78