Op de eerste rij: 9 februari 2023

7 februari 2023
Tijd voor oplossingen

“Prostitutie? Allemaal de schuld van de landbouw”, zo las ik afgelopen vrijdag in Het Nieuwsblad. Uiteraard was dit een humoristische verwijzing, maar toch hebben onze land- en tuinbouwers vaak het gevoel dat ze werkelijk van alles de schuld krijgen. Zo probeerde men afgelopen week zelfs de indruk te wekken dat de uitbreiding van de luchthaven van Zaventem op de helling staat, omdat wij ons blijven verzetten tegen het stikstofakkoord van vorig jaar. Is er echter iemand die kan aantonen dat het onmiddellijk sluiten van tientallen landbouwbedrijven en onhaalbare emissiereductiedoelstellingen opleggen aan alle boeren ook maar enig effect zal hebben op de stikstofdepositie van de vliegtuigen en het verkeer op een klein bosje bij de luchthaven van Zaventem?

Nog onbegrijpelijker: waarom blijven wij horen dat, om een vergunningenstop te vermijden, het akkoord van verleden jaar zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd? Zijn er in de eerste helft van vorig jaar niet meer dan 20.000 bezwaren ingediend? Of was dit allemaal een schijnvertoning? Als de Vlaamse regering écht een vergunningenstop wil vermijden, zou ik denken dat ze zo snel mogelijk met deze bezwaren aan de slag gaat om een vergunningenstop te vermijden.

Want oplossingen liggen klaar. Eind vorig jaar deden we nog een voorstel om het stikstofprobleem aan te pakken zónder een bloedbad aan te richten in de landbouwsector. Maak werk van een duidelijk en rechtszeker kader voor alle vijftigplussers, dat hen de kans geeft om na te denken over hun toekomst: verderdoen, uitbollen of stoppen. Op die manier kan je op korte termijn een stikstofafbouw contractueel vastleggen én hoef je de blijvers, met andere woorden onze voedselproducenten voor de toekomst, niet onnodig zware reductiedoelstellingen op te leggen. Het resultaat is hetzelfde zonder dat onze boeren verstikt worden!

En er liggen nog mogelijkheden om stikstof af te bouwen. Exact een jaar geleden stelden wij, samen met onze collega’s van het ABS in het Vlaams Parlement een actieplan voor de varkenssector in crisis voor. Hierbij vroegen we een ‘snelle opkoopregeling voor varkensbedrijven met een impact op kwetsbare natuur’. Een heel logisch en duidelijk voorstel, waarvoor instemmend geknik kwam van op alle banken.

Maar wat blijkt vandaag ... De opkoopregeling is verder weg dan ooit! De Vlaamse regering slaagt er niet in uit te voeren waar iedereen het over eens is: de varkensstapel afbouwen. De aangekondigde opkoopregeling blijft tot op vandaag een lege doos. De betrokken varkenshouders die willen stoppen zijn het grootste slachtoffer.

Geen tijd meer verliezen dus met overal te roepen dat het stikstofakkoord moet worden uitgevoerd, maar ga aan de slag met echte oplossingen die rechtszekerheid geeft aan alle bedrijven in Vlaanderen.

Vlaamse regering, ga aan de slag met echte oplossingen.