Op de eerste rij, 9 december

6 december 2021

Geslaagde actie

Onze tractorenactie van vorige week was meer dan geslaagd. Een goede organisatie die het mogelijk maakte om waardig en respectvol onze bezorgdheden te uiten. De massale opkomst, meer dan 4000 tractoren, toont aan dat deze – om het zacht uit te drukken – bezorgdheden breed gevoeld worden, over de sectoren heen, over de bedrijfstypes heen, over de generaties  heen. Vooral de grote aanwezigheid van onze jonge boeren en boerinnen viel sterk op. En daar doen we het ook voor, vandaar onze slogan #geefboerentoekomst.

Hopelijk pikt de politiek onze boodschap correct op en benadert ze ons en de gehele sector op een evenwaardige en respectvolle manier, in eerste instantie in het stikstofdossier dat op tafel komt, maar ook in andere. Wij blijven dit dossier alleszins van zeer nabij opvolgen, in het belang van al onze landbouwbedrijven, klein en groot!

FAVV moet nu schakelen in sanitaire rundveedossiers

Met een delegatie van de vakgroepen Melkvee en Vleesvee werd afgelopen week overlegd met het FAVV over de voortgang in een aantal sanitaire dossiers. Meer concreet werd aangedrongen om het IBR-programma in de laatste rechte lijn naar een IBR-vrije status strikt op te volgen en te handhaven. Alle veehouders die al jaren inspanningen gedaan hebben en kosten gemaakt hebben mogen niet het slachtoffer worden van enkele operatoren, die zich niet schikken volgens de sanitaire spelregels! Bij de uitvoering van het tbc-programma werd er dan weer dringend meer rechtszekerheid bepleit. Een evaluatie van de huidige teststrategie dringt zich hier op. Ook de noodzakelijke digitalisering en de invoering van elektronische paspoorten werd aangekaart. De sector verwacht minder administratie en een duidelijke kostenbesparing. Daarom mag de gestelde deadline van mei 2022 niet meer worden opgeschoven. Het FAVV heeft zich alvast geëngageerd om te onderzoeken of in de kalversector administratieve versoepelingen bij de kalverpaspoorten nog versneld kunnen worden doorgevoerd. Er dreigen trouwens handelsbelemmeringen bij de export van nuchtere kalveren naar Nederland door nieuwe regels rond insecticidenbehandeling tegen blauwtong. Voor de rundveevakgroepen is het duidelijk dat er snel een werkbaar borgingsysteem moet uitgewerkt worden om te vermijden dat de export stilvalt.

Zet je schouders onder meer boerennatuur

Samen met Boerennatuur Vlaanderen lanceert Boerenbond een unieke ledencampagne: landbouwers kunnen een Boerennatuurpakket bestellen dat bovendien gratis en voor niets aan huis geleverd wordt! Met dit pakket (afkomstig uit de nieuwe VLIF niet-productieve investeringen) kan je op een laagdrempelige manier je steentje bijdragen aan meer boerennatuur op en rond je landbouwbedrijf. Dit biedt zowel voor de landbouwsector als voor de individuele landbouwers de mogelijkheid om te tonen dat met de juiste maatregelen en ondersteuning de landbouwsector wel degelijk bereid is om te investeren in zijn omgeving. Iets wat we uiteraard al langer doen, kijk bijvoorbeeld maar naar het stijgende aantal beheerovereenkomsten dat elk jaar wordt afgesloten. Hoe dit pakket eruitziet en hoe je dit kan bestellen kom je te weten in Boer&Tuinder.

De nieuwe niet-productieve investeringen uit het VLIF bieden naast biodiversiteit ook heel wat mogelijkheden inzake bodem, water en landschapsontwikkeling. Waar we in de media vaak van anderen moeten horen hoe het landbouwgebied er zou moeten uitzien, kunnen we op deze manier zélf werken aan de uitdagingen die er liggen inzake bodem, water, erosie en biodiversiteit. Boerennatuur Vlaanderen zal het komende jaar heel wat demonstraties en toelichtingen verzorgen over wat de mogelijkheden voor de landbouwers hierin zijn.

De tractorenactie was de ideale manier om waardig en respectvol onze bezorgdheden te uiten.