Op de eerste rij: 8 december 2022

6 december 2022
Een dikke merci!

Maandag 5 december was het Internationale Dag van de Vrijwilliger. Deze gelegenheid grijp ik graag aan om iedereen die zich engageert in de structuren van Boerenbond uitgebreid te bedanken. Als bestuurslid zet je je niet alleen in voor de toekomst van je eigen bedrijf, maar ook voor die van de sector en bij uitbreiding de hele Vlaamse land- en tuinbouw. En dat is niet evident, want je vrijmaken voor vergaderingen betekent ook reorganisatie van het werk thuis. Tegelijkertijd wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om een oproep te doen aan nieuwe vrijwilligers om zich kandidaat te stellen voor bestuursmandaten. De stem van Boerenbond is de stem van de boeren. En dus hebben we bestuurders nodig die hun stem willen laten horen en meedenken over de toekomst van de land- en tuinbouw.

KlimRek krijgt duurzaamheidsaward

Vier jaar lang werken Boerenbond, ILVO en VITO samen aan een klimaattraject voor melkveehouders, varkenshouders en aardappeltelers. Het resultaat is KlimRek, een project waarin een klimaatconsulent de boer op gaat om landbouwers te ondersteunen om stappen te zetten naar een nog duurzamere en robuustere bedrijfsvoering. Focus daarbij is dat het te allen tijde haalbaar én betaalbaar moet blijven voor de landbouwer. Ik ben fier dat dit mooie project, waar we als Boerenbond mee onze schouders onder zetten, vorige week erkenning kreeg. KlimRek mocht immers de duurzaamheidsaward in ontvangst nemen bij de Agoria Digital Society Awards. Opnieuw bewijs dat land- en tuinbouwers deel zijn van de klimaatoplossing en dat de sector echt veel inspanningen doet om nog duurzamer te werken. Het KlimRek-team is trouwens nog steeds op zoek naar melkveehouders die met hun bedrijf in een klimaattraject willen stappen. We helpen jullie graag om een verschil te maken.

De stem van Boerenbond is de stem van onze boeren.

Methaanreductie

We hebben in 2019 in het Convenant Enterische Emissies afspraken gemaakt met de overheid om de methaanemissies van onze koeien met 19% terug te dringen tegen 2030 ten opzichte van 2005. De focus ligt hierbij op de melkveebedrijven. De voorbije paar jaar zijn er een aantal bedrijfs- en vooral voedermanagementmaatregelen uitgewerkt en gevalideerd met verschillende reductiepotentiëlen. In 2025 is een tussentijdse evaluatie voorzien van te realiseren doelstellingen binnen het convenant. Zonder voldoende progressie als sector dreigen er bijkomende beperkingen vanuit de overheid opgelegd te worden aan de veehouders. Het blijft dan ook noodzakelijk in het wetenschappelijk onderzoek om in te zetten op bijkomende praktisch toepasbare maatregelen met voldoende reductiepotentieel. Ik ben ervan overtuigd dat onze veehouders aan de slag willen gaan met deze maatregelen. Ze ervaren zelf immers als eerste de impact van het wijzigende klimaat.

Maar koken kost geld. Er zijn financiële stimulansen voorzien via de ecoregelingen in het nieuwe GLB, maar deze dekken veelal een beperkt deel van de extra kost. Een aantal kopers gaan reeds aan de slag met stimulerende duurzaamheidspremies. Het is echter cruciaal dat alle kopers hierin hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende stimulansen inbouwen. De klimaatproblematiek moeten we als keten aanpakken. Vanuit Boerenbond zetten we alvast in op het informeren en sensibiliseren van onze melkveehouders. Want nog al te vaak blijkt dat de maatregelen onvoldoende gekend zijn. Daarom voorzien we in december een viertal vergaderingen verspreid over Vlaanderen om meer inzicht te geven over de beschikbare maatregelen en de praktische implementeerbaarheid op de bedrijven van de beschikbare klimaatvoeders. Kom zeker eens luisteren.