Op de eerste rij: 7 april 2022

5 april 2022
Dank je wel

Vorige week kondigde ik hier aan dat ik op 1 mei terugtreed als jullie voorzitter. Ik moet zeggen dat ik niet verwacht had daarop zoveel warme en mooie reacties van dank en waardering van jullie te ontvangen. Het was overweldigend en, dat kan en zal ik niet ontkennen, het doet me heel erg veel deugd. Want het zijn die reacties – van onze leden-boeren en tuinders – die er voor mij toe doen. Het zijn ook die reacties die ik blijf koesteren. Bedankt daarvoor!

Intussen staat de wereld rondom ons niet stil en blijven we aan de slag met dossiers die voor jullie belangrijk zijn.

Eindelijk oplossing voor statuut meewerkende echtgenoot

Al meer dan 15 jaar vragen wij vanuit Boerenbond en Ferm om een oplossing voor het probleem van de pensioenopbouw van de meewerkende echtgenoten. Het probleem is ontstaan door de verplichting vanaf 1 juli 2005 voor alle meewerkende echtgenoten die jonger waren dan 50 jaar, om toe te treden tot het maxistatuut. Dit hield in dat er op gezinsniveau meer bijdragen moesten worden betaald. Door het feit dat de groep die op dat ogenblik tussen 36 en 49 jaar oud was, nooit aan 30 loopbaanjaren kon komen, leverden die extra betaalde sociale bijdragen geen euro bijkomend pensioen op.

Vorig jaar hebben we naar aanleiding van de installatie van de nieuwe federale regering samen met Ferm alle vicepremiers bezocht en een eigen voorstel tot oplossing neergelegd. Daarbij stellen we dat de 30 jaar wordt ingekort en slechts 2/3 van de loopbaan zou moeten worden aangetoond over de periode van 1 januari 2003 tot aan de pensioenleeftijd.

Dit leidt er toe dat er wel een extra pensioen kan worden verkregen. Federaal minister van Landbouw Clarinval heeft op de ministerraad van vorige vrijdag over dit voorstel een princiepsakkoord bereikt.

Een welgemeende dank je wel aan de minister hiervoor, want het is door zijn inzet en vastberadenheid dat de eindmeet voor dit dossier – dat al jaren aansleept – nu eindelijk echt in zicht komt.

Agrofront roept taskforce Afrikaanse varkenspest samen

We namen de voorbije dagen het initiatief om vanuit het Agrofront minister Clarinval te vragen om dringend de taskforce Afrikaanse varkenspest (AVP) opnieuw te laten samenkomen. Door de verdere uitbreiding van AVP in Duitsland en sinds januari dit jaar ook in Italië, is de situatie opnieuw uiterst precair.

Een nieuwe introductie van het virus bij everzwijnen of een besmetting bij gehouden varkens in ons land zou erg zware gevolgen hebben voor onze varkenshouderij. We moeten er dus alles aan doen opdat dit niet gebeurt.

Daarvoor is een goede coördinatie noodzakelijk tussen de federale diensten, de gewesten, de landbouwers en de jagers. Het samenroepen van de taskforce waarbij alle actoren samenzitten is in dit kader dan ook dringend.

Vlaams everzwijncoördinator van start

En we blijven nog even bij de everzwijnen. Begin dit jaar startte de Vlaamse everzwijncoördinator. Dit was al langer een vraag van Boerenbond. Particulieren, gemeentebesturen, jagers, de overheid, natuurorganisaties … Allemaal zijn ze op de een of andere manier betrokken partij, maar de problematiek treft toch vooral onze land- en tuinbouwers. Het zijn zij die de lasten en de gevolgen van de aanwezigheid van everzwijnen in Vlaanderen dragen. Iets wat de Vlaamse everzwijncoördinator beaamt én als werkpunt ziet. 

Boerenbond kon intussen al onze knelpunten en onze visie over het everzwijnenbeleid in Vlaanderen met haar bespreken. We gaven haar als belangrijkste opdracht mee om ervoor te zorgen dat de maatregelen die binnen de faunabeheerzones worden afgesproken ook effectief leiden tot concrete acties op het terrein, zodat de populatie everzwijnen in Vlaanderen in toom wordt gehouden en wordt gereduceerd op plaatsen waar ze voor veel schade zorgen.

Daarnaast is het ook haar taak om alle groeperingen telkens opnieuw te wijzen op de sanitaire verplichtingen ter voorkoming van de insleep van de Afrikaanse varkenspest in België. We wensen haar veel succes toe in de uitvoering van deze belangrijke rol in het Vlaams everzwijnenbeleid.