Op de eerste rij: 6 april 2023

5 april 2023
Waar staan we binnen 20 jaar?

De land- en tuinbouwsector is constant in verandering. Wie twintig jaar terugkijkt naar hoe zijn bedrijf toen was en hoe het er nu voor staat, hoe het toen gerund werd en hoe het bedrijf nu uitgebaat wordt, zal dat alleen maar kunnen bevestigen. Wat als we nu eens twintig jaar vooruitkijken? Zo oneindig ver in de tijd is dat niet. De terugblik op de voorbije twintig jaar leert alvast dat in dat tijdsbestek bedrijven grondig kunnen veranderen, gedreven door evoluties in de markt, het beleid, de omgeving en door de keuzes die de boer onderweg maakt, over zijn teeltplan, zijn manier van werken, de investeringen die hij doet en de partners waarmee hij samenwerkt.

Een jonge, startende boer zal over twintig jaar halfweg zijn carrière staan, de eerste grote investeringscyclus juist verteerd hebben en vooruitkijken naar de tweede helft van zijn bedrijfsvoering. Wie er nu middenin zit, zal de komende twintig jaar keuzes maken die mee zullen bepalen of het bedrijf waardevol blijft voor een overnemer.

Vorige week lanceerden we een bevraging bij goed 500 van onze stakeholders om te polsen welke evoluties zij de komende 20 jaar zien afkomen op de Vlaamse land- en tuinbouwsector en welke we als sector moeten vastpakken. We willen dit graag horen van onze ketenpartners, (vertegenwoordigers en bedrijven), maar ook van politiek en administratie, van middenveldorganisaties en ngo’s, van onderwijs en onderzoek, van experten … en van de burger.

Wat denken jullie dat de komende twintig jaar jullie pad zal kruisen?

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

Maar we horen het eerst en vooral graag van jullie, onze leden. Met open vizier vooruitkijkend, wat denken jullie dat de komende twintig jaar jullie pad zal kruisen? Daarom vind je deze week een ledenbevraging in je mailbox. Neem er tussen de veldwerkzaamheden die nu eindelijk ten volle zullen kunnen opstarten even de tijd voor. Jullie mening is belangrijk en waardevol. 

Tegen komende zomer willen we de resultaten uit de verschillende bevragingen samen met jullie tegen elkaar afwegen. Welke thema’s komen overal bovendrijven, waar zitten spanningsvelden? Uit deze oefening zullen belangrijke uitdagingen naar voren komen, zelfs regelrechte bedreigingen, maar ook kansen die we kunnen grijpen. Cruciale informatie om als organisatie, als sector, als boerende boer mee oriëntatie te geven aan hoe we werken, investeren, veranderen. Met de blik vooruit, proactief en in antwoord op de verwachtingen van markt en samenleving. Door met open vizier toekomstgericht te boeren maken we onze eigen toekomst in Vlaanderen voor een belangrijk stuk zelf waar.