Op de eerste rij: 30 september 2021

28 sep
35ste editie van de Werktuigendagen zit erop!

Na een prachtige Dag van de Landbouw konden we vorig weekend genieten van de 35ste editie van Werktuigendagen, meteen de laatste editie voor eventvoorzitter Georges Van Keerberghen. De aanloop ernaartoe was turbulent: zou het kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden of toch niet … Vraagtekens alom de voorbije maanden. Want de ambitie was helder: ofwel een editie waarin we voluit kunnen gaan, zonder mondmaskers en beperking van het aantal bezoekers ofwel geen Werktuigendagen. Met het Covid Safe Ticket was een normale uitgave gelukkig een feit. Bijna 200 firma’s en 300 demonstrerende machines deden de 56.000 bezoekers op een veilige manier opnieuw voluit genieten. Proficiat dus aan Gunther, Tom, Marc en Fien, het organisatieteam achter de beurs!

Draagkracht is op

De Werktuigendagen was voor velen ook het eerste moment om mekaar na lange tijd opnieuw fysiek te zien. Ook een moment om het hart te luchten. Want de sector staat onder zware druk: vanuit de omgevingsdossiers en het beleid. Problemen en uitdagingen zijn groot en zorgen voor heel wat onzekerheid en ongerustheid. Er moet dringend duidelijkheid komen welke richting we uitgaan in aanslepende dossiers zoals PAS en MAP.

In de varkenssector komt daar dan nog eens de bijzonder slechte economische toestand bovenop: prijzen zijn pijlsnel tot een historisch dieptepunt gezakt, kosten zijn gestegen en niemand weet hoelang deze situatie zal aanslepen. De crisis in de sector snijdt diep en de crisissen volgen elkaar ook te snel op.

De draagkracht bij veel van onze boeren en tuinders is op – dat voel ik ook in de gesprekken met onze mensen, tijdens maar ook buiten de Werktuigendagen en de mails die elke dag opnieuw binnenlopen. Moeilijke verhalen van familiale bedrijven en gezinnen, onzeker over hun toekomst en die van hun kinderen … We moeten er absoluut voor zorgen dat de bedrijven van morgen deze crisis overleven. Iedere schakel in de keten moet hiervoor een inspanning doen. Van banken waar we soepele overbruggingskredieten van verwachten tot de retail die ons kwaliteitsproduct uiteindelijk tot waarde maakt. De aankondiging dat Delhaize concreet invulling geeft aan hun eerder genomen engagement met een extra plus voor de varkenshouders is alvast positief. Hopelijk volgen de andere retailers en afnemers dit voorbeeld. Federaal minister van Landbouw Clarinval ging intussen in op onze vraag om de vrijstelling van sociale bijdragen te verlengen tot en met april 2022 en bekijkt ook nog een vrijstelling van de bijdragen van het sanitair fonds. Hij wil ook werk maken van het gebrek aan transparantie over marges en prijzen.

"We moeten er absoluut voor zorgen dat de bedrijven van morgen deze varkenscrisis overleven."

Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond

 

Daarnaast is het wachten op het pakket kortetermijnmaatregelen dat minister Crevits vorige week aankondigde om de acute noden te lenigen. Maar evenzeer moeten we nu als keten ook de structurele beslissingen durven nemen die deze sector op langere termijn krachtiger en robuuster moeten maken. In nauw overleg met de bestuursleden in onze provinciale en centrale vakgroep Varkens trekt en duwt Boerenbond ook stevig aan die kar zodat de sector, zoals minister Crevits gevraagd heeft, tegen eind deze week daarvoor een stevig plan van aanpak op tafel legt.

Toch nog dit: ik weet dat praten over problemen bij velen onder jullie moeilijk is en toch, doe het. Blijf niet zitten met je zorgen en problemen: praat erover, niet enkel binnen je gezin maar durf ook extern hulp vragen. Bij deze een oproep heel speciaal naar de vrouwen toe op onze bedrijven: zet alsjeblief de stap naar hulp. Neem contact op met onze consulenten. Ze staan klaar om jullie te helpen en/of door te verwijzen. Jullie kunnen hen bereiken via de gewone weg maar ook via de speciale varkenscrisislijn die we hebben geïnstalleerd: 016 28 61 61. Ook het gespecialiseerd team van Boeren op een Kruispunt staat klaar om jullie te helpen. Maak er gebruik van.  

Asbestverwijdering op kosten van OVAM: een goede zaak

Vorige week tekenden we, na een lange aanloop, het asbestprotocol met de Vlaamse overheid. Iedereen in de sector is zich bewust dat asbest best zo snel mogelijk verdwijnt. Maar de kosten waren tot nu torenhoog. Met de extra middelen uit het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ zullen ruim 1000 landbouwdaken met asbest of 700.000 m2 asbestoppervlakte veilig en betaalbaar kunnen verwijderd worden. Een goede zaak dus. Meer hierover op pagina 5.