Op de eerste rij: 30 november 2023

28 november 2023

‘Uw akte van vertrouwen.’ De slogan is al een tijdje afgevoerd, maar doet ons allemaal nog meteen aan een bepaalde elektrohandel denken. Het is een slagzin die eigenlijk perfect samenvat waar het ons vandaag als landbouwsector aan ontbreekt.

Het Mestactieplan waarvoor we meer dan acht maanden met landbouw- en milieuorganisaties aan tafel zaten en waarover we een sterk en gedragen principeakkoord bereikten, werd helaas op losse schroeven gezet. In plaats van het akkoord te verdedigen en snel verder te werken aan een betere waterkwaliteit en duidelijkheid voor onze landbouwers, werd er teruggekomen op gemaakte afspraken. Nulbemesting in VEN-gebieden (gebieden in het Vlaams Ecologisch Netwerk) is een maatregel die niet op tafel lag tijdens het onderhandelen van het akkoord en Boerenbond zal nooit aanvaarden dat onze landbouwers dit alsnog hoeven te slikken en zo opnieuw duizenden hectare landbouwgrond waardeloos zien worden.

Het verdedigen en omzetten van dit gemaakte akkoord in een goed Mestdecreet is cruciaal, en het is al vijf na twaalf. Landbouwers kunnen niet wachten met hun bedrijfsvoering, het werk moet nu gebeuren. Ze hebben nood aan duidelijkheid, en snel. Komt die er niet, dan is dit niet alleen een vertrouwensbreuk, maar ook een gemiste kans voor de verbetering van de waterkwaliteit in Vlaanderen.

Boerenbond zal nooit accepteren dat men terugkomt op gemaakte afspraken ten nadele van landbouwers.

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

Het lange en intensieve overleg dat voorafging aan het bereikte principeakkoord van het Mestactieplan is en blijft een gezamenlijke krachttoer waar we als Boerenbond heel fier op zijn. We hebben dit overleg, samen met onze leden, altijd met een open visie benaderd met als doel een gedragen akkoord dat de waterkwaliteit in Vlaanderen verder kan verbeteren. We blijven openstaan voor dialoog, maar steeds met het belang en welzijn van onze landbouwers als uitgangspunt.

Voor ons is een woord een woord.