Op de eerste rij: 27 juli 2023

25 juli 2023
Stikstof is stikstof

Zie ze stralen op onze cover, Wout en Mare. Die fonkelende ogen. Die fierheid van op een boerderij te wonen. Die hoop om op een dag ook zelf te boeren. Dat perspectief moeten we hen blijven geven.

Qua innovatie scoren we top in Europa en in de wereld. Daar zal niets of niemand ook maar iets aan veranderen. Ook geen ministeriële instructies. Zeker niet als die volgens juristen op drijfzand zijn gebaseerd. Wie begrijpt dit nog? Wie kan er nog volgen? Nadat de sector nooit betrokken werd bij het ontwerp van stikstofdecreet, onze 20.000 bezwaren zomaar van tafel werden geveegd, aangereikte oplossingen niet gehoord werden, er 3000 boeren met de tractor naar Brussel reden om hun ongenoegen te uiten over het uitblijven van een langetermijnperspectief, hielden we ons toch vast aan een sprankeltje hoop op een rechtszeker kader waarbinnen we de meest kwaliteitsvolle producten kunnen maken.

De indruk blijft dat onze boeren als gijzelaars worden gebruikt in een politieke strijd.

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

Ik kan alleen maar vaststellen dat er sinds 10 maart vier maanden lang niets gebeurd is en er geen milieueffectrapport (MER) is opgestart. De indruk blijft dat onze boeren als gijzelaars worden gebruikt in een politieke strijd. Waarom? Waarom nu?

Toeval of niet, maar enkele dagen later vernietigde de rechter de omgevingsvergunning voor een omstreden ethaankraker in een nieuw stikstofarrest. Voor ons is stikstof stikstof. Of die nu uit een koe, een auto of een ethaankraker komt. Blijven verschil maken tussen landbouw en industrie, zoals in het stikstofakkoord van 10 maart, heeft dus geen enkele zin en zal enkel leiden tot minder rechtszekerheid en minder welvaart in Vlaanderen. Overhaaste beslissingen gaan daar vandaag niets aan veranderen.

Vlaanderen heeft nood aan oplossingen waarin Wout en Mare en alle andere jonge en minder jonge landbouwers een toekomst krijgen.

Wout en Mare, wij geloven in jullie. We gaan er alles aan doen om jullie te steunen. Daar mogen jullie op rekenen!