Op de eerste rij, 25 november 2021

24 november 2021
Laat ons niet stikken! Onverantwoord traag!

Eind februari werd, na Nederland, ook Vlaanderen geconfronteerd met zijn stikstofarrest. De Vlaamse regering beloofde snel en doordacht te handelen. Ze zou niet alleen een beleid voeren rekening houdend met de ecologische doelstellingen, maar ook rekening houden met de socio-economische impact. Tegen de zomer zou er een principebeslissing zijn, dan een openbaar onderzoek en tegen het einde van het jaar een definitieve PAS. En toen werd het oorverdovend stil. Neen, niet helemaal. In mei kwam er een instructie die zeer streng is voor landbouw en soepel voor industrie. Even later bracht het ANB richtsnoeren die getuigden van een zeer strikte lezing. In onze dierlijke sectoren kan quasi geen vergunning aangevraagd worden zonder dat er 30% emissies moeten worden gereduceerd. Bedrijfsmodellen en toekomstplannen worden van de ene dag op de andere onderuitgehaald. De sector zit op slot, bedrijfsontwikkelingen, in welke richting of vanuit welk perspectief ook, zijn onmogelijk. Van in het begin vroegen we een regeling voor vergunningen die op korte termijn afliepen. Ook dat was niet mogelijk. Gewoon om je bedrijfsactiviteiten verder te mogen zetten tot eind 2022 moet je een hele procedure doorlopen en opdraaien voor alle kosten. En nu? Als je procedureel in orde wil zijn, moet je voor het einde van dit jaar weer een procedure opstarten. Zelf lieten we een extern gerenommeerd bureau studiewerk verrichten naar de socio-economische impact van mogelijke stikstofreductiescenario’s. We stelden de resultaten aan de Vlaamse regering voor – met de bedoeling haar op weg te helpen naar een realistisch, haalbaar en betaalbaar kader. Nauwelijks reacties. Oorverdovend stil blijft het. Al is één ding duidelijk: tegen het eind van dit jaar is er geen definitieve PAS. En dus blijft de sector op slot.

Moordende onzekerheid!

We beseffen zeer goed dat het dossier complex is, we realiseren ons ook dat we zware inspanningen zullen moeten doen, maar het is ook heel duidelijk dat de oplossing niet alleen van de landbouwsector kan komen. Dat leidt tot een economisch bloedbad in onze sector, niet tot een houdbare oplossing. Maar in plaats van samen met de sector te zoeken naar oplossingen, worden we continu geprovoceerd: zeggen een vergunningenstop te willen vermijden, maar wel één sector op slot zetten, bosuitbreiding realiseren door landbouwgronden te onteigenen, voorstellen om met één pennentrek de ontheffing van nulbemesting in groene gebieden gelegen in habitatrichtlijngebieden te schrappen enzovoort. Vanop grote afstand lijkt het allemaal heel eenvoudig, maar men zou toch moeten beseffen dat de realiteit veel complexer is en dat sommige pennentrekken die vanachter een bureau heel eenvoudig lijken in sommige regio’s en sectoren drama’s zal veroorzaken. En ondertussen is er totale onzekerheid.

Onze boeren hebben er genoeg van!

Al langer dan vandaag, maar nu is de maat écht vol. De moordende onzekerheid ondermijnt de dynamiek en het ondernemerschap in de sector en duurt veel te lang. Ze weegt op jullie – onze boeren, op jullie gezinnen – ze domineert de gesprekken aan jullie keukentafels. De ongerustheid is groot, heel groot. Allemààl maken jullie je zorgen, zelfs gewoon over het toekomstgericht verderzetten van jullie bedrijf, dat vaak over generaties heen werd opgebouwd.

1 december: grote tractorenacties in heel Vlaanderen

En wat verwacht die Vlaamse regering dan? Dat wij gewoon lijdzaam blijven afwachten nu blijkt dat de beloftes niet worden nagekomen? Neen dus. Op 1 december hebben we jullie allemaal nodig. Nog één week om je tractor te poetsen, collega’s te overtuigen om mee te komen en zo massaal en heel duidelijk te laten zien wat we denken van een Vlaamse regering die met de toekomst speelt en met die van duizenden bedrijven en gezinnen! Ik reken op jullie allemaal! Hou je mailbox de komende dagen in de gaten. Tot volgende week woensdag! #geefboerentoekomst !

Sonja De Becker
Voorzitter Boerenbond

Volgende week woensdag houden we een grote tractorenactie. Ik reken op jullie allemaal.