Op de eerste rij: 24 november 2022

21 november 2022
#boerenbroodnodig

Met 8 miljard zijn we inmiddels en de voorspellingen gaan tot 10 miljard. Een gigantische uitdaging om met zovelen op deze planeet te leven. Hoe we gaan zorgen dat er voldoende voedsel is en hoe we dat zo duurzaam mogelijk produceren, is een van de grootste uitdagingen. En laat dat nu precies zijn waarin we in Vlaanderen absolute wereldtop zijn. De beperkte oppervlakte, de dure grond, de hoge randvoorwaarden die we stellen qua klimaat, milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid hebben onze landbouw doen evolueren in een richting die de meest klimaatefficiënte ter wereld is.

De ecologische voetafdruk van bijvoorbeeld ons rundvlees is een derde lager dan dit van de vermaarde Irish Beef en zelfs maar de helft van het Braziliaanse rundvlees. Die van onze melk bedraagt zelfs maar een derde van die in Zuid-Amerika en de helft van de melk in de rest van Europa. “Koester de land- en tuinbouwers die dergelijke producten afleveren,” zou je dan denken, “en probeer hen te stimuleren en ondersteunen in hun ondernemerschap”. Het tegendeel blijkt waar te zijn.

Als dank voor hun “topprestaties” krijgen onze land- en tuinbouwers een onhaalbaar PAS-akkoord en een niet overlegd MAP-voorstel gepresenteerd. Hoog tijd dat Vlaanderen begint te beseffen dat boeren broodnodig zijn. En we willen die boodschap ook duidelijk maken. Overtuig jij alvast iedereen die je kent om op 29 november een foto van een boterham, belegd met al het lekkers dat onze land- en tuinbouwers produceren, te delen met de boodschap #boerenbroodnodig?

Hoog tijd dat Vlaanderen begint te beseffen dat #boerenbroodnodig zijn.

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

Champignons voor een appel en een ei?

Champignons en eieren worden opmerkelijk duurder verkocht in Nederland dan bij ons. En dat voelt als een stomp in de maag. Want in een context van sterk gestegen productiekosten hebben onze producenten tevergeefs aangeklopt bij hun afnemers om te onderhandelen over een broodnodige prijsstijging.

Het argument dat er geen ruimte is in de markt om een prijsstijging te verantwoorden snijdt geen hout. En champignons, noch eieren zijn producten waarvoor de consument een blokje om zal rijden of resoluut voor een andere keten zal kiezen als ze daar iets goedkoper zijn. Terwijl onze Nederlandse collega’s een betere prijs ontvangen, moeten onze producenten het stellen met een blijvend lagere prijs. Een situatie die dus niet lang vol te houden is en waarbij keuzes gemaakt zullen moeten worden over het al of niet verderzetten van de productie.Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat de productie bij ons stopt en onze noorderburen in het gat springen?

Als onze Belgische retailers echt werk willen maken van ‘Lekker van bij Ons’, dan zal daar een eerlijke prijs voor tegenover moeten staan. Retailers, recht uw rug in plaats van flauwe excuses te zoeken en ga tegen de laagste prijzenstroom in zodat onze lokale producenten hun boterham kunnen blijven verdienen en verder stappen kunnen zetten in het verduurzamen van hun productie. Enkel zo maken we samen werk van gezond en duurzaam voedsel van bij ons, iets waar we op de komende Voedseltop allemaal voor zullen zeggen te gaan.

Europese meststoffen-mededeling stelt zwaar teleur

Waar het in het voorbije teeltseizoen vooral nog een vraag was wat de prijs van kunstmest zou zijn, kijken we nu aan tegen de vraag of er überhaupt voldoende zal zijn. De Europese Commissie presenteerde daarom een mededeling over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen. Maar die valt keihard tegen en biedt eigenlijk op geen enkele manier antwoorden die op korte termijn het verschil kunnen maken. Geen spoor van een tijdelijke derogatie op het gebruik van dierlijke mest. En hoewel Renure – verwerkte organische mest – wordt aangehaald, is er geen begin van concrete toezegging rond de benutting ervan onder het quotum kunstmest. Je zou nochtans denken dat het optimaal benutten van de nutriënten die we in huis hebben het eerste is waar werk van wordt gemaakt. We zijn op zoek naar substitutie, niet naar extra bemestingsruimte.

Onze oproep blijft daarom dezelfde: deze beide oplossingsrichtingen bieden perspectief op korte termijn en met Renure ook een duurzame oplossing. Dit kan en mag dus niet op de lange baan geschoven worden! We blijven dan ook in contact met de bevoegde commissarissen en de Commissie om te werken aan het juiste wetgevend kader.