Op de eerste rij: 24 maart 2022

22 maart 2022

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen

De oorlog in Oekraïne leidt tot ongeziene kostenstijgingen in de hele economie en treft ook onze land- en tuinbouwsector hard. Hoewel paniek niet aan de orde is, vraagt het waarborgen van de voedselzekerheid wel actie, in de eerste plaats van de Europese Unie, waarop de lidstaten vervolgens verder kunnen bouwen. Het gaat dan over het openhouden van markten, het maximaal kunnen inzetten van beschikbare grondstoffen (bijvoorbeeld dierlijke mest), het klaarzetten van de Europese crisismechanismen enzovoort. Zo hebben we ook expliciet gevraagd om mineralenconcentraten en uit dierlijke mest gerecupereerde stikstof (Renure) eindelijk toe te staan als kunstmestvervanger, zodat dierlijke mest maximaal kan worden ingezet ter vervanging van dure kunstmest. We ondersteunen ook de vraag van de federale regering om op Europees niveau de gasprijs te plafonneren. Intussen heeft de Europese Landbouwraad maandag al een aantal belangrijke beslissingen genomen en bereidt de Europese Commissie verdere maatregelen voor. Op federaal niveau besliste de regering al over een belangrijk pakket aan maatregelen ter verlichting van de energiefactuur van de gezinnen. We dringen erop aan dat ook voor onze bedrijven een belangrijke inspanning gebeurt. Er is geen onderzoek van de Nationale Bank nodig om te weten dat de stijgende energieprijzen, met name energie-intensieve sectoren zoals de glastuinbouw, zeer hard treffen en in hun voortbestaan bedreigen. Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben een aantal instrumenten in handen om onze bedrijven hier doorheen te helpen en onnodige faillissementen te vermijden. Op Vlaams niveau is inmiddels ingegaan op onze vraag om de overbruggingslening ook open te stellen voor bedrijven die de gevolgen van de Oekraïnecrisis ondergaan en is hiervoor 100 miljoen euro extra uitgetrokken. Aanvullend op onze eerdere vragen rond extra ondersteuning van zuinig energiegebruik op onze bedrijven, is onze vraag ook expliciet om gepland Vlaams beleid dat extra kostenverhogend werkt on hold te zetten. Concreet gaat het over het on hold zetten van de afschaffing van de warmtekrachtcertificaten en de invoering van een aardgasheffing. Kosten zoals die voor openbare dienstverplichtingen moeten uit de elektriciteitsfactuur gehaald worden. Ook een tijdelijke vrijstelling van onroerende voorheffing op het KI van serres kan helpen. We vragen de energieleveranciers ook om injectiecontracten te heronderhandelen. Ook minister Crevits heeft hierop intussen bij de energieleveranciers aangedrongen. Federaal ligt onze vraag voor een invoering van de carry-backregeling op tafel, maar ook een snellere terugbetaling van de btw op aardgas voor onze bedrijven. Alle beetjes helpen om onze bedrijven deze extreme periode te doen overleven. Om jullie een duidelijk overzicht te bieden op welke van onze beleidsvragen we intussen een positief antwoord hebben gekregen en welke nog op tafel liggen, vind je op het ledengedeelte van de Boerenbondwebsite een dashboard.

Door de stijgende energieprijzen worden energie-intensieve sectoren zeer hard getroffen en in hun voortbestaan bedreigd.

Sonja De Becker

Voorzitter Boerenbond

Een Europese CO2-grenstaks in de maak?

De Europese Raad stemde afgelopen week in met de invering van een CO2-grenstaks (oftewel Carbon Border Adjustment Mechanism). Die heffing moet de import taxeren van producten die in derde landen in klimaatonvriendelijke omstandigheden worden vervaardigd. Dit lijkt een goed en logisch initiatief, zeker voor land- en tuinbouwproducten, ware het niet dat de Europese Commissie zich beperkt tot cement, aluminium, kunstmeststoffen, elektriciteitsproductie, ijzer en staal. Landbouwproducten werden hier dus niet in opgenomen, terwijl ook deze producten op de Europese markt moeten concurreren met voeding die buiten Europa werd geproduceerd zonder te moeten voldoen aan dezelfde eisen rond klimaat en duurzaamheid.

Extra pijnlijk is dat meststoffen wel een koolstofgrensheffing kunnen verwachten, waardoor de kans groot is dat deze (nog!) duurder zullen worden voor Europese boeren. Meststoffen zijn hier al duurder dan elders vanwege Europese antidumpingmaatregelen. Sowieso dienen ook landbouwproducten door een koolstofgrensmechanisme te worden beschermd, maar het is daarenboven onwenselijk om landbouwproducten niet te beschermen, maar meststoffen wel duurder te maken. Zo betalen onze boeren twee keer de rekening! Samen met de Europese landbouwkoepel Copa-Cogeca blijven we dit dossier op tafel leggen en aankaarten in aanloop naar de onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement.