Op de eerste rij: 23 september 2021

21 sep
Schitterende editie Dag van de Landbouw

De 39ste editie van Dag van de Landbouw zit erop. Na een puur digitale uitgave vorig jaar, gooiden dit jaar opnieuw 45 bedrijven met veel goesting en enthousiasme de deuren open. Radio 2, de radiozender met het grootste bereik in Vlaanderen, en BV Siska Schoeters zorgden ervoor dat het grootste pr-event van de landbouwsector gedurende vijf dagen in alle Vlaamse huiskamers werd gebracht. Onder de 55.000 bezoekers (die vooraf moesten inschrijven) ook een aantal vips die graag tijd maakten om onze bedrijven te bezoeken en een challenge met Siska aan te gaan. We mochten dit jaar zowel Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits begroeten als vicepremier Van Peteghem. Zij maakten kennis met respectievelijk onze unieke tafeldruifcultuur en met onze Vlaamse azalea. Premier Alexander De Croo nam ruim de tijd om de melkgeitensector te ontdekken en bezwoer de luisteraars van Radio 2 om niet enkel op Dag van de Landbouw maar alle dagen van het jaar eraan te denken hoeveel werk boeren steken in het voedsel dat in het winkelschap ligt. Via deze weg wil ik graag al onze deelnemende bedrijven bedanken. Zonder hen immers geen groots feest! Ook dank je wel aan de talrijke verenigingen die zorgden voor ondersteuning en aan de sponsors! Het was een onvergetelijke dag. Onze volgende afspraak is volgend weekend in Oudenaarde voor de Werktuigendagen! Tot dan!

 

"Dag van de Landbouw was weer een onvergetelijke dag."

Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond

Dierenartsen mogen antibiotica blijven gebruiken

Het voorstel van de Duitse groenen om heel wat kritische antibiotica voor gebruik bij dieren te verbieden is vorige week gelukkig door de Europarlementariërs met ruime meerderheid verworpen. Samen met de Europese landbouworganisaties, de dierenartsen en experten, hebben we – met een goed onderbouwd dossier – heel wat druk gezet bij kabinetten en Europarlementariërs. Ook bevoegd Eurocommissaris Stella Kyriakide zelf had, zeer uitzonderlijk, bijkomende argumenten en feiten doorgegeven aan de parlementariërs om het voorstel te verwerpen.

Met dit verbod zouden dierenartsen immers grote moeilijkheden krijgen om nog dieren te behandelen. Deze overwinning betekent evenwel niet dat we op onze lauweren kunnen of mogen rusten. We moeten als sector hard verder werken aan een verantwoord en verminderd antibioticagebruik. We zijn al een heel eind gevorderd – en dat is ook een belangrijk argument geweest om de groene motie afgevoerd te krijgen – maar we moeten verder aan de slag. Ondertussen lopen de besprekingen rond het Nationale Actieplan Antibioticumresistentie. Wij roepen de federale en Vlaamse overheid dan ook op om de zoektocht naar technieken en alternatieven volop te steunen.

Hoog tijd voor TLC voor dierenartsen

De laatste tijd hebben we veel contact met de dierenartsen. Dossiers zoals antibioticaresistentie, diergezondheid en dierenwelzijn – Het zijn allemaal dossiers die in team aangepakt moeten worden. Eerder dit jaar werd de nieuwe wetgeving rond dierengezondheid van kracht; begin 2022 volgt de belangrijke Diergeneesmiddelenverordening. Ondertussen worstelt de Universiteit Gent met een toestroom van studenten die dierenarts willen worden. Momenteel zijn het er zo veel dat de kwaliteit van het onderwijs in het gedrang komt. De slaagpercentages zijn bij de laagste van alle opleidingen. Minister Weyts overweegt daarom een bindende toelatingsproef voor diergeneeskunde, naar analogie met die van de artsen en tandartsen. De discussie daarover is volop bezig. Wat ons vooral verontrust is het tekort aan dierenartsen op het terrein. Heel wat vacatures, bij vooral de landbouwhuisdieren maar ook bij gezelschapsdieren, blijven openstaan. Door de lage slaagpercentages, maar ook door het gegeven dat veel dierenartsen na enkele jaren praktijk ermee ophouden. We beseffen maar al te goed dat we het niet zonder hun steun en adviezen kunnen. Het is dus hoog tijd dat er goed nagedacht wordt over hoe we het beroep en het werken in de landbouwsector aantrekkelijk kunnen maken én houden. Een portie TLC of tender loving care (dat is een door dierenartsen veel voorgeschreven therapie met een lief woordje, een warme knuffel, een extra wandeling of spelletje –  Zaken die wonderen kunnen doen voor de moraal van het dier) kan daarbij helpen maar zal niet volstaan. Hoog tijd voor een echt actieplan om onze dierenartsen aan de slag te houden met werkbaar werk. Een bekommernis en vraag die ik alvast neergelegd heb bij minister Crevits, die naast minister van Landbouw ook minister van Werk is.