Op de eerste rij: 22 december 2022

20 december 2022

De laatste dagen van 2022 zijn aangebroken. Tijdens onze dialoogavonden blikte ik met de bestuursleden van al onze regio’s terug op het voorbije jaar. Ik wil hen bij deze nogmaals hartelijk danken voor hun constructieve bijdrage tijdens deze avonden.

Maar vooral ook voor hun engagement tijdens het voorbije jaar, en die dankjewel spreek ik graag uit naar al onze bestuursleden. Zeker in deze moeilijke tijden is het niet vanzelfsprekend om de drukke bezigheden op het bedrijf achter te laten om mee te discussiëren over de vele moeilijke uitdagingen voor onze sector. In mijn eerste acht maanden als voorzitter van onze organisatie, heb ik met vele zeer gemotiveerde bestuursleden kunnen samenwerken. Dankjewel!

2022 was jammer genoeg geen boerenjaar. Want draai of keer het zoals je wil, onzekerheid lijkt het sleutelwoord te zijn om afgelopen jaar te omschrijven. De rechtsonzekerheid die onze landbouwers al geruime tijd voelen heeft een hoogtepunt bereikt. De plannen die het beleid op tafel legde rond PAS en MAP lieten zo goed als elke land- en tuinbouwer in Vlaanderen bezorgd en vol ongeloof achter.

De vraag of onze overheid dan echt wil dat we voor voedsel afhankelijk worden van het buitenland, brandt op de lippen van menig landbouwer. En terecht. Vlaanderen is wereldtop in het produceren van duurzaam, kwaliteitsvol en klimaatvriendelijk voedsel, maar enkel de land- en tuinbouwsector lijkt dat ten volle te beseffen.

"Geniet intens van de feestdagen. Ook in 2023 staan we voor je klaar.”

Wij hebben alleszins niet nagelaten om het belang van onze voedselproductie in Vlaanderen te onderstrepen. Zo schaarde de hele voedselketen zich achter onze actie #boerenbroodnodig, waarmee we het belang van de Vlaamse voedselketen in de kijker zetten. Die inspanning zetten we ook verder in 2023 met de uitrol van een grootschalige affichecampagne.

In deze moeilijke tijden wil ik vooruitkijken naar 2023. Ik durf alvast te hopen dat er in het nieuwe jaar constructiever zal gewerkt worden dan in 2022. Dat er gesproken wordt ‘mét boeren’ in plaats van ‘over boeren’. Dat oplossingsgerichte voorstellen, zoals we bij het jaareinde formuleerden voor de PAS, door de overheid ernstig worden genomen en gebruikt worden om verder samen aan oplossingen te werken. Alleen dat is de weg naar een rechtszeker Vlaanderen voor iedereen!

Ik wens elk van jullie fijne feestdagen. Breng ze door met wie je het liefst ziet en koester elk moment. En wees gerust, ook in 2023 zullen we voor je klaarstaan.