Op de eerste rij: 20 april Parkendecreet dreigt Vlaanderen in nieuwe crisis te storten

17 april 2023

De vrijdag voor het Paasreces keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van het Vlaams Parkendecreet definitief goed. Daarbij legde ze tal van kritische bedenkingen van de Vlaamse adviesraden en de Raad van State naast zich neer. Mogelijkheden van inspraak en participatie voor de lokale bevolking, eigenaars of pachters die een impact kunnen ondervinden zijn er niet. Inmiddels loopt de projectwerking, waarbij drie landschapsparken en drie (bijkomende) nationale parken zullen worden erkend, verder. Tegen 31 mei aanstaande dienen de gebiedscoalities de masterplannen en operationele plannen in te dienen.

Voor Boerenbond is het belangrijk dat er eerst duidelijke spelregels komen voor dat de voetbalmatch op gang wordt getrapt. Er is nood aan een volledig en finaal regelgevend kader dat de nodige garanties biedt aan land- en tuinbouwers over de gevolgen van de plannen. De deadline van 31 mei die door de overheid is bepaald is dan ook niet realistisch en dient te worden bijgesteld. 

Er is nood aan duidelijke spelregels voor het spel op gang getrapt wordt.

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

Intussen beginnen meer en meer partijen zich zorgen te maken over deze onorthodoxe manier van werken. Ook Voka stelde zich afgelopen week terecht vragen bij deze handelswijze. Het Vlaams Netwerk voor Ondernemingen waarschuwde dat dit decreet zal knabbelen aan de ruimte om te ondernemen en bedrijven in een rode zone dreigen terecht te komen.

Laat ons hopen dat deze verzuchtingen niet in dovemansoren vallen bij de lokale besturen, die nu aan zet zijn. Beter dan wie ook weten zij wat er leeft bij onze lokale landbouwers en ondernemers. Ik ga ervan uit dat het gezond verstand zegeviert en dat men niet meestapt in prestigeprojecten die van bovenaf opgelegd worden zonder enige vorm van inspraak en participatie. Heel wat burgemeesters gaven alvast het goede voorbeeld en verzetten zich tegen een nieuw park in hun gemeente. Een belangrijk statement dat hopelijk massaal gevolgd zal worden. Want onze landbouwers, de lokale ondernemers én de natuur verdienen beter!