Op de eerste rij: 2 november 2023

31 oktober 2023
Groen kan wonderen doen

Hoewel Halloween de laatste jaren aan populariteit heeft gewonnen, staan de eerste dagen van november voor mij en voor veel Vlamingen nog steeds in het teken van Allerheiligen en Allerzielen. Dagen waarop we stilstaan bij het verlies van mensen uit onze familie of vriendenkring en heel wat kerkhoven druk bezocht worden. Traditioneel gaat die periode vooraf door een opfrisbeurt voor de gedenksteen en het opfleuren van begraafplaatsen met bloemen en planten in alle kleuren van de regenboog. De ene kiest voor een traditionele chrysant, de andere laat de creativiteit de vrije loop en gaat zelf aan het bloemschikken. Een periode in het jaar waarop het werk van onze siertelers meer dan ooit in de spotlights staat, en terecht.

Want hoe grijs de dag ook mag zijn, hoe donker ook de wolken in ons hoofd, bloemen en planten weten op de een of andere manier een beetje zon in ons leven te brengen. Niet alleen in deze donkere periode, maar elke dag opnieuw. Hoewel we bloemen, planten en bomen niet toevoegen aan ons dagelijks menu, zijn ze absoluut essentieel voor een evenwichtig leven. En aangezien tegen 2050 maar liefst 70% van de wereldbevolking in de stad zal leven, wordt het meer dan ooit belangrijk om grijs te veranderen in groen. Het is niet alleen wetenschappelijk bewezen dat planten de lucht zuiveren en dus bijdragen aan een betere fysieke gezondheid, maar ook het mentale aspect is van belang. Zo blijkt een groene omgeving te zorgen voor een beter humeur en verlaagt het zelfs de nood aan pijnstilling in ziekenhuizen.

Onze siertelers dragen elke dag bij tot ons mentaal en fysiek welzijn, zeker in donkere dagen.

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de grote economische meerwaarde die de sierteeltsector Vlaanderen biedt. 664 bedrijven genereren 580 miljoen euro per jaar aan omzet en bieden meer dan 3390 mensen een job. Net als onze land- en tuinbouwers zetten siertelers niet alleen in op elektriciteitsproductie via warmtekrachtkoppeling, maar ook op wateropvang, koolstofopslag in de bodem, duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen …  

Sierteeltproducten van eigen bodem mogen dus gerust eens extra in de bloemetjes worden gezet. Want wat we zelf doen, doen we beter, ook in deze sector! Durf daarom, ook in de mentaal uitputtende periode die de land- en tuinbouw nu meemaakt, te genieten van wat we hier in Vlaanderen produceren. Durf je ook open te stellen voor een goed gesprek. Praat over plannen en successen, maar ook over zorgen en mislukkingen. Donkere regendagen zijn ideaal om aan de keukentafel van gedachten te wisselen. Dat gaat zoveel vlotter met een stuk taart, een kop koffie en een bos bloemen erbij.