Op de eerste rij: 19 mei 2023

17 mei 2023
Hoog tijd voor 100 dagen

De aardbeienpluk is begonnen, het plantseizoen bij openluchtgroenten is gestart, het inpotten in de sierteelt komt in een stroomversnelling, … Allemaal werkzaamheden in de tuinbouw waarbij extra seizoenpersoneel onmisbaar is. Er zijn vandaag al zo’n 20 000 seizoenwerknemers aan de slag in Vlaanderen en dit aantal zal de komende weken nog toenemen.

Maar de onduidelijkheid op het terrein is groot. Seizoenarbeiders die hier vandaag aankomen, weten niet hoeveel dagen zij in de tuinbouw mogen werken. En ook onze bedrijfsleiders zitten met de handen in het haar, want maak maar eens een werkplanning als je niet weet hoe lang je op je arbeiders kan rekenen.

De maand mei is intussen meer dan half en, wanneer deze eerste rij geschreven wordt, kan de overheid nog steeds geen antwoord geven op de vraag hoeveel dagen seizoenarbeid er dit jaar kunnen gepresteerd worden. Tijdens de afgelopen drie coronajaren werd het aantal dagen verhoogd van 65 naar 100, een maatregel die een positieve impuls heeft gegeven aan de sector. Ook voor 2023 is er in het Paritair Comité voor de tuinbouw reeds in december 2022 een akkoord gesloten over de 100 dagen seizoenarbeid. 

We moeten absoluut vermijden dat de werkzaamheden in onze tuinbouwbedrijven hierdoor in het gedrang worden gebracht.

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

Intussen werden er heel wat gesprekken gevoerd met de betrokken kabinetten en lag het dossier al twee keer op tafel bij het Kernkabinet.  Maar, op het moment dat deze Boer&Tuinder naar de drukker gaat is het akkoord van het Paritair Comité nog altijd niet bekrachtigd door de federale regering.

De tijd dringt echter, want onze tuinbouwbedrijven lopen het risico dat de blijvende onzekerheid ervoor zorgt dat seizoenwerknemers afhaken. We moeten absoluut vermijden dat de werkzaamheden in onze tuinbouwbedrijven hierdoor in het gedrang worden gebracht. Ik doe dan ook, namens al onze tuinders een oproep aan de federale overheid om, snel werk te maken van een goed akkoord. En dat betekent: het sociaal akkoord van de tuinbouwsector, inclusief de 100-dagenregeling, goed te keuren. Er is geen tijd te verliezen.