Op de eerste rij: 19 januari 2023

17 januari 2023

Wat deed het deugd om zo velen van jullie persoonlijk te ontmoeten tijdens Agriflanders. Na de coronaperikelen konden we eindelijk nog eens volle Expo-hallen zien in Gent. En ‘vol’ was heel letterlijk te nemen met 67.000 bezoekers op vier dagen tijd. Daarbij kon iedereen nog eens zien hoeveel mensen betrokken zijn bij de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen. En die mensen waren duidelijk blij om elkaar nog eens terug te zien.

Maar toch kwam in alle gesprekken hetzelfde thema naar boven: wat brengt de toekomst? De rechtsonzekerheid die er is bij onze landbouwers omwille van voornamelijk stikstof en PAS weegt bij al onze boeren, jong en oud.

Des te opvallender was dan ook de aanwezigheid van vele politici op Agriflanders. Zowel Open Vld als cd&v waren zelfs met een stand aanwezig op de beurs en brachten een duidelijke boodschap mee: het stikstofakkoord moet grondig bijgestuurd. Een boodschap die bij de opening van de beurs nog eens extra in de verf werd gezet door minister van Landbouw Jo Brouns.

Politici, denk ook na Agriflanders aan onze boeren!

Lode Ceyssens

Maar ook parlementsleden van N-VA en Groen bezochten Agriflanders én onze Boerenbondstand. Waarbij er telkens aandachtig geluisterd werd naar de bezorgdheden van onze boeren, maar ook naar onze oplossingsvoorstellen voor het stikstofdossier.

Laat ons duidelijk zijn: wij appreciëren ten zeerste deze politieke aandacht voor onze sector. Maar ik wil er tegelijk een oproep aan deze politici aan koppelen. Laat deze interesse, bezorgdheid en standpunten ook blijken na Agriflanders. De terechte bezorgdheid voor onze landbouwsector, die we bij de verschillende partijen konden horen, moet het toch mogelijk maken om uit de loopgraven te komen en oplossingen te zoeken die de toekomst van de Vlaamse land- en tuinbouw garandeert. Onze eigen Vlaamse duurzame voedselproductie verdient beter dan politieke spelletjes. In het belang van onze land- en tuinbouwers, maar ook in het belang van elke Vlaming.