Op de eerste rij: 16 november 2023

13 november 2023
Van de regen in de drup

Afgelopen week vierde Vlaanderen een van onze nationale topproducten: de friet. Ook ik bracht tijdens de Week van de Friet een bezoekje aan de frituur, maar ik moet toegeven dat mijn gedachten tijdens het wachten niet enkel gebrand waren op het smakelijke vooruitzicht van dat lekker pakje friet. Ik dacht aan onze leden die, vooral in het westen, met de handen in het haar zitten. De aanhoudende regen maakt de velden onmogelijk te betreden, laat staan geschikt om de aardappelen of groenten te rooien. En als de oogst de komende weken alsnog binnengeraakt, is het bang afwachten of de kwaliteit zal voldoen.

Die problemen met extremere weersomstandigheden schudden echter ook de planning door elkaar. Het inzaaien van tarwe of vanggewas voor de vooropgestelde datum wordt voor veel landbouwers een bijna onmogelijke onderneming, om nog maar te zwijgen van het geweld dat je je velden aandoet als je verplicht veldwerkzaamheden moet doen op een te natte bodem. De lange periodes van droogte, gevolgd door weken van aanhoudende regen, drukken ons met de neus op de feiten: landbouw, en vooral de natuur, laten zich niet in een keurslijf dwingen. Het zou gezond boerenverstand moeten zijn dat de kalender bepaalt, niet de beleidsmedewerker aan zijn bureau.

Slecht weer of niet, het is nu tijd om serieuze stappen vooruit te zetten.

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

We zitten momenteel dus in een situatie die het best te beschrijven valt als ‘van de regen in de drup’. Als landbouwer kan je weinig anders doen dan werken als het kan en wachten als het moet. En dat wachten moeten we vandaag helaas al veel te veel doen. Op rechtszekerheid, op toekomstperspectief, op een nieuw mestactieplan … En hoewel ook wij niet de mogelijkheid hebben om het tij te keren, blijven we bij Boerenbond niet bij de pakken neerzitten. Zo maken we 500.000 euro vrij om het onderzoek naar stikstofreducerende technieken een duw in de rug te geven en blijven we aan elke onderhandelingstafel de nood aan duidelijkheid en rechtszekerheid benadrukken. Slecht weer of niet, het is nu tijd om serieuze stappen vooruit te zetten.