Op de eerste rij: 16 februari 2023

13 februari 2023
De daad bij het woord

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is het niet duidelijk welke beslissingen de Vlaamse regering de komende dagen al dan niet zal nemen. Vermits de Vlaamse regering nog steeds geen groen licht gaf voor het GLB dat Europa al op 5 december goedkeurde (‘ongezien’ volgens de Europese Commissie), hebben we geen andere keuze dan de daad bij het woord te voegen en door te zetten met verdere gerechtelijke stappen. Elke dag dat onze landbouwers worden afgesloten van de Europese steun waar ze recht op hebben, is er een te veel en brengt onherstelbare schade toe aan de sector. Het goedkeuren van dit meest groene GLB ooit is immers geen suggestie, het is simpelweg een plicht! Ik kan alleen hopen dat de Vlaamse regering bij het verschijnen van deze Boer&Tuinder haar verantwoordelijkheid heeft genomen.

De politieke spelletjes rond GLB en PAS zorgen ervoor dat deze Vlaamse regering haar eigen landbouw- en omgevingsbeleid degradeert tot een echte koehandel. Nochtans zijn er argumenten genoeg om in de regering geen platvloerse ruilhandel te beginnen, maar aan de slag te gaan met echte argumenten: 20.000 bezwaren, oplossingen die wij voorstelden, berekeningen van de Nederlandse overheid waaruit blijkt dat zelfs zonder veehouderij het stikstofprobleem in Nederland niet is opgelost, professor biodiversiteit Tobias Ceulemans die het slecht beheer van de natuur vooral problematisch vindt, het strategisch belang van een eigen, duurzame voedselproductie in Vlaanderen ... en vooral de toekomst van onze eigen Vlaamse land- en tuinbouwers. Hoog tijd dat deze Vlaamse regering begint te spreken over de inhoud en doet wat ze moet doen: oplossingen uitwerken!

Klare taal en correcte cijfers over landbouw zijn meer dan ooit nodig.

In het hele publieke debat over onze land- en tuinbouw stellen we trouwens maar al te vaak vast dat onze sector (te) weinig gekend is bij vele Vlamingen. Bij de editie van Boer&Tuinder van deze week vind je de brochure ‘Hoe de vork in de steel zit’. Een gloednieuwe uitgave die het verhaal van de Vlaamse land- en tuinbouwsector vertelt in klare taal en met correcte cijfers. Hoeveel voedsel exporteren we? Hoe zit het met de ecologische voetafdruk van onze melk? Hoe wordt het inkomen van de boer bepaald? Allemaal vragen waarop we een duidelijk en eerlijk antwoord geven.

Ik hoop dat je deze brochure kan gebruiken om in gesprek te gaan met mensen die dichtbij én ver van onze Vlaamse land- en tuinbouw staan. Want hoe de vork écht in de steel zit, dat is waar elke goede discussie over moet gaan.