Op de eerste rij: 16 december 2021

14 december 2021

Komt er nog iets van PAS?

Ondertussen zijn we halfweg december, de tijd om nog voor het jaareinde knopen door te hakken over de PAS wordt kort. Na onze actie – die dankzij jullie massale opkomst toch indruk heeft gemaakt, zo mochten we lezen – zaten we niet stil. Vorige week stuurden we een brief naar verschillende ministers in de Vlaamse regering. Dezelfde dag nog zaten we ’s avonds – digitaal – samen met de kabinetschef en dossierhouder van viceminister-president Somers. We hadden een open, technische gedachtewisseling waarin we onze standpunten toelichtten en onze bekommernissen uitgebreid bespraken. Afgelopen maandag zat een delegatie uit ons Hoofdbestuur dan samen met minister Crevits en haar dossierhouders. Zij nam de tijd om naar onze eisen en vragen te luisteren, met ons in gesprek te gaan. Zij beseft zeer goed wat er op onze sector afkomt en zet alles op alles om een evenwichtig akkoord te bereiken. Een goed akkoord dat opnieuw toekomstperspectief geeft, zorgt voor rechts- en bestaanszekerheid op lange termijn, dat is wat onze landbouwers nodig hebben.

Onteigeningen in groene bestemmingen

Na de aankondiging van minister Demir in het Vlaams Parlement dat ze om haar bebossingsdoelstellingen te halen niet zou twijfelen om te gaan onteigenen in groene bestemmingen, reageerden we reeds scherp in ‘Op de eerste rij’ van 18 november. Boerenbond vindt het onaanvaardbaar dat er onteigeningen in groene bestemmingen worden aangekondigd terwijl er nog geen enkele analyse is gedeeld met de landbouworganisaties over de 26.000 ha groene bestemmingen die bebosbaar zouden zijn.

Deze aankondiging is niet enkel bij ons in het verkeerde keelgat geschoten: ook Landelijk Vlaanderen en de Koepel van Vlaamse Bosgroepen (die opkomen voor de belangen van de private eigenaars) zijn niet te spreken over deze aankondiging. We kropen dan ook samen in onze pen om bij minister Demir te stellen dat onteigeningen in functie van bebossing onaanvaardbaar zijn. Dit gaat lijnrecht in tegen de eigendoms- en gebruiksrechten van zowel de private eigenaars als landbouwers in deze bestemmingen. Ook het ontbreken van een grondige analyse van de mogelijkheden binnen groene bestemmingen werd aangekaart. Er zijn bovendien pas enkele instrumenten goedgekeurd die particulieren aanzetten tot bebossing in groene bestemmingen, waarbij er tijd nodig is om voor realisaties op het terrein te zorgen. Een bosbeleid met het mes op de keel van onteigeningen, wordt wel heel radicaal en zorgt ervoor dat de bosdoelen – en bebossing in het algemeen – op die manier wel een heel donkergroen kantje krijgen.

Ecocheques in de korte keten

Vorige week is er op aandringen van Boerenbond een doorbraak bereikt in de Nationale Arbeidsraad over het gebruik van ecocheques in de land -en tuinbouwbedrijven die zelf hun eigen producten rechtstreeks aan de consument verkopen. Tijdens de coronaperiode 2020, toen er een lockdown was in heel wat sectoren, is gebleken dat heel wat families hun eigen dorp ontdekt hebben en ook meer dan voorheen lokaal aankopen gingen doen. Het gaat over verse producten van de eigen regio, waardoor de ecologische voetafdruk beperkt is, het gaat over groenten en fruit van het seizoen en er is een beperkt transport van deze producten. De korte keten beantwoordt volledig aan de doelstelling van de ecocheques. Vanaf 2022 zullen alle werknemers die ecocheques hebben, die ook kunnen besteden voor de aankoop van groenten, fruit, vlees en zuivel rechtstreeks bij de producent. Aangezien het gaat over voedingswaren kunnen ook maaltijdcheques gebruikt worden als betaalmiddel, wat het potentieel nog doet toenemen. Wij zullen begin 2022 nog een campagne opzetten om het gebruik van maaltijd- en ecocheques in de korte keten te promoten. Er zijn immers 1,8 miljoen Belgen die maaltijdcheques en 1,2 miljoen personen die ecocheques ontvangen. De land- en tuinbouwbedrijven moeten wel erkend zijn om dergelijke cheques te kunnen ontvangen door de uitgiftemaatschappijen zoals Edenred en Sodexo. Ook daar werken wij aan een collectieve regeling.      

Kerstmis

In periodes van zorgen en onzekerheden is het toch belangrijk om even stil te staan, te genieten van een gezellig samenzijn, te genieten van het licht en de warmte in een kerstsfeer en een (voorzichtige) knuffel. Moge respect en zorg voor elkeen een leidraad zijn, zoals land- en tuinbouwers het in zich hebben om te zorgen voor planten en dieren. Ik wens jullie dan ook een zalig kerstfeest toe.

Een goed akkoord dat opnieuw toekomstperspectief geeft, hebben onze land- en tuinbouwers nodig.

Sonja De Becker

Voorzitter Boerenbond