Op de eerste rij: 14 september 2023

Fier, en terecht

Dat onze Vlaamse land- en tuinbouw bij de eerste van de klas hoort als het over kwaliteit en duurzaamheid gaat, dat wisten we al lang. Helaas is het niet altijd zo simpel om dat ook met cijfers te kunnen aantonen. Dankzij het Klimrek-project, waar we als Boerenbond vier jaar lang onze schouders onder zetten, kunnen we nu ook onderzoek voorleggen dat de inspanningen van onze boeren bevestigt. En die resultaten zijn niet minder dan indrukwekkend te noemen. Zowel het onderzoek naar akkerbouw, varkenshouderij als melkveehouderij toont aan dat we op het vlak van klimaatimpact beter presteren dan het Europese gemiddelde en dus bij de wereldtop horen!

Wil dat zeggen dat we nu achterover mogen gaan leunen? Integendeel. De data en methoden die we nu ter beschikking hebben zijn een schat van informatie die ons kunnen helpen en motiveren om verdere stappen vooruit te zetten. Maar de motivatie vinden om het nog beter te doen, dat kan alleen als je je gesteund voelt in je ondernemerschap en kansen krijgt om je bedrijf verder te ontwikkelen. Zo trokken onze jonge boeren van Groene Kring vrijdag uitgedost in maatpak naar Brussel om er garanties voor de toekomst te eisen. Iets wat vandaag helaas voor veel landbouwers die in onzekerheid leven een groot vraagteken is.

Het is meer dan ooit belangrijk om de deuren open te gooien en aan het publiek te tonen wat een modern landbouwbedrijf is.

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

Het is dus meer dan ooit belangrijk om de deuren open te gooien en aan het publiek te tonen wat een modern landbouwbedrijf is. Om te laten zien welke inspanningen er al gebeuren, maar ook om te vertellen wat landbouwers graag nog beter willen doen als ze daar de kans toe krijgen. Op de Dag van de Landbouw die er op 17 september weer aankomt, willen we het straffe ondernemerschap van onze boeren én van de hele voedselketen in de verf zetten. Ik kijk er enorm naar uit om prachtige bedrijven over heel Vlaanderen te mogen bezoeken en er ook heel wat gezinnen, politici en pers te verwelkomen. Samen vertellen we het verhaal van onze brede voedselketen, want dat begint nog altijd bij de boer.