Op de eerste rij: 14 maart 2024

Er ligt nog werk op de plank, beste politici!

De spontane actie die deze week weeral opborrelt, toont aan hoe diep de wanhoop en het ongenoegen bij de Vlaamse landbouwers nog steeds zit.

De vragen van de actievoerders worden door Boerenbond onderschreven en zijn ook al tot in den treure aangekaart bij het beleid.

Het goedgekeurde stikstofakkoord ontneemt elke toekomst aan onze sector en biedt geen rechtszekerheid. Zoals vóór de stemming werd aangekondigd, zal Boerenbond dit dan ook aanvechten bij het Grondwettelijk Hof.

De Natuurherstelwet werd onlangs goedgekeurd door het Europees Parlement, maar moet nu nog goedgekeurd worden door de Raad. Boerenbond vroeg en vraagt aan de premier om te verhinderen dat een wet met een dergelijke negatieve impact op onze Vlaamse landbouw onder het Belgische voorzitterschap wordt goedgekeurd.

Boerenbond kan niet akkoord gaan met MAP 7 zoals het momenteel in de MER-procedure zit. Met de Vlaamse regering werd afgesproken dat de nulbemesting in VEN-gebied hier uitgehaald wordt en dat de MER-kennisgeving en de MER-richtlijnen ter zake worden aangepast. Wij wachten momenteel op de concrete uitvoering hiervan.

Nadat de Vlaamse regering beloofde om de aankoop van landbouwgronden door Vlaamse administraties te stoppen, bleven er nog signalen van op het terrein komen van lokale besturen die verder kochten en van natuurbeheerplannen die goedgekeurd werden. Boerenbond deed daarom een oproep aan alle Vlaamse gemeentebesturen en de deputatie van de provincies om te stoppen met het aankopen van landbouwgrond. Wij zullen nauwgezet opvolgen en informeren over welke gemeenten hieraan gevolg geven. Intussen verwachten wij dat de minister-president ons met de natuurverenigingen aan tafel brengt om afspraken te maken over het aankoopbeleid van deze verenigingen.

Dus beste politici, vooraleer jullie beginnen aan de campagne ligt er eerst nog werk op de plank!

De vragen van de actievoerders worden door Boerenbond onderschreven en zijn ook al tot in den treure aangekaart bij het beleid.