Op de eerste rij: 13 april 2023

7 april 2023
Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen

Op 28 maart reed ik naar Den Haag om er deel te nemen aan het Voorjaarscongres van LTO, de koepelorganisatie van de Nederlandse landbouworganisaties. Op de sprekerslijst: Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, met een betoog met de sprekende titel ‘Lessen uit de Vlaamse stikstofaanpak’. Ik heb alvast van de gelegenheid gebruikgemaakt om de minister nog even persoonlijk onze bekommernissen rond de Vlaamse stikstofaanpak mee te geven.

Uit de toespraak van mevrouw Demir heb ik twee conclusies in het bijzonder heel goed onthouden. “De boer moet een eerlijke prijs krijgen voor zijn product”, was de eerste. Uiteraard kunnen we deze stelling alleen maar toejuichen. Meer nog, de boer verdient niet alleen een eerlijke prijs, maar ook een eerlijk inkomen. En hoe meer bijkomende randvoorwaarden er aan onze boeren worden opgelegd, hoe meer er aan dat inkomen wordt geknaagd. Want we kunnen jammer genoeg alleen maar vaststellen dat de prijs niet mee evolueert met de inspanningen die de boer moet leveren. Bovendien hebben onze boeren ook nood aan een eerlijk toekomstperspectief. Zij zijn niet geholpen met alleen een eerlijke prijs, als ze door rechtsonzekerheid (PAS en alle andere) geen zekerheid over de toekomst hebben. 

Mevrouw de minister, laat Europa uw luide stem horen!

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

“Europese beleidsmakers moeten goed nadenken, vooraleer ze nog eens op het groene knopje drukken, want meestal komt daar alleen maar miserie van.” De minister maakte met deze uitspraak duidelijk dat ze geen erg goede verstandhouding heeft met Europees commissaris Timmermans. Een stelling waarvoor ze in Den Haag op nogal wat sympathie mocht rekenen. En ook ik kan me daar helemaal bij aansluiten. Boerenbond rekent dan ook op de minister om een duidelijk voorbehoud te maken bij de Europese Natuurherstelwet zoals die vandaag voorligt. Het is cruciaal dat Europa hier eerst een duidelijke impactstudie maakt, zodat iedereen goed beseft wat hiervan de gevolgen zullen zijn voor de landbouw in Europa.  

 Zo niet dreigt dit een heruitgave te worden van de goedkeuring van de Habitatrichtlijn. Europese wetgeving die met veel poeha en bombarie wordt aangekondigd, maar waarvan de architecten al lang van het toneel zijn verdwenen wanneer de zware gevolgen decennia later duidelijk worden. Als deze Natuurherstelwet er doorkomt zoals ze nu voorligt, zullen de fouten die gemaakt zijn met de instandhoudingsdoelstellingen (waarvan het stikstofbeleid het resultaat is) herhaald worden en zal iedereen zich afvragen hoe het opnieuw zover is kunnen komen. Mevrouw de minister, laat Europa uw luide stem horen!