Op de eerste rij: 12 oktober 2023

9 oktober 2023
Een stap terug

Toen de Raad van State vorige week met zijn zeer kritisch advies over het stikstofakkoord kwam, was er bij onze leden geen feeststemming. Er was geen gevoel van ‘het grote gelijk halen’, geen ‘zie je wel’. Integendeel. Het feit dat de Raad de bekommernissen die onze sector al jaren uit bekrachtigt, is niet meer dan een trieste bevestiging van de waarheid. En die is dat onze boeren en tuinders geen zicht hebben op de rechtszekerheid die ze zo hard nodig hebben. Dat is niet meer of minder dan een schande.

Terwijl de industrie en kmo’s beginnen te vrezen voor het afnemen van het aantal investeringen, zit onze sector al bijna drie jaar op slot. Sinds het stikstofarrest in februari 2021 is elke hoop om je landbouwbedrijf toekomstproof te maken in de kiem gesmoord. Het aantal jongeren dat nog durft te kiezen voor zo’n onzekere toekomst neemt af en kostbare passie en kennis dreigt de sector voorgoed te verlaten.

Er is dus geen tijd te verliezen. En toch pleit ik meer dan ooit voor een pauze. De afgrond waarvoor we staan geeft ons twee keuzes. Een onbezonnen stap vooruit zal resulteren in nog meer sociaaleconomische miserie en onzekerheid, niet alleen voor onze sector maar voor de hele economie. De enige verstandige keuze is dus een stap terugzetten en bezinnen over de richting die we willen uitgaan. Een richting die ons wel vooruitbrengt en oplossingen zoekt in samenwerking met alle belanghebbenden in dit dossier. Want de oplossingen zijn er. Je moet ze alleen durven aanhoren.

De enige verstandige keuze is een stap terugzetten en bezinnen over de richting die we willen uitgaan.

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

En wij willen mee aan tafel om na te denken over oplossingen. Dat Boerenbond een constructieve stem aan tafel is hebben we al bewezen, bijvoorbeeld met het akkoord rond het Mestactieplan dat we met de milieuverenigingen bereikten. Ook in dit dossier hebben onze boeren trouwens dringend duidelijkheid nodig. Na het akkoord is het nu aan de overheid om dit principeakkoord om te zetten in een mestdecreet.

Je zal zien dat er in dit nummer van Boer&Tuinder ook heel wat aandacht gaat naar het belang van vrouwen in de land- en tuinbouwsector. En dat is niet toevallig. Op 15 oktober worden boerinnen extra in de bloemetjes gezet, al is dat eigenlijk elke dag van het jaar belangrijk. Zij zijn nog te vaak de onzichtbare kracht achter het bedrijf, nog te vaak de enige op het erf die het belang van goede communicatie begrijpt. En laat elkaar verstaan nu net dat zijn waar we vandaag meer dan ooit nood aan hebben.