Op de eerste rij: 11 mei 2023

9 mei 2023
Boerenbond, dat zijn onze boeren!

Deze week ontvingen we de afscheidnemende bestuursleden van Boerenbond en Landelijke Gilden voor een welverdiende gezellige avond in Leuven. Een voor een zetten zij zich jarenlang belangeloos in voor de noden van de Vlaamse land- en tuinbouw en plattelandsbewoners.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk onze bestuursleden zijn. Wat kritische stemmen ook mogen blijven beweren, Boerenbond is er voor en door zijn leden. De stem van onze landbouwers is de stem van Boerenbond! Dat kan ook niet anders, want Vlaamse land- en tuinbouwers zijn straffe ondernemers die zich niet bij het handje laten nemen. Elke landbouwer kiest zelf de weg die het best past bij zijn bedrijf, en Boerenbond ondersteunt hen in die keuze. Groot- of kleinschalig, korte keten of samenwerking met de brede agrovoedingsketen, bio of gangbaar, gespecialiseerd of net verbreding … Elke Vlaamse landbouwer heeft een plaats bij ons.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk onze bestuursleden zijn.

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

Avonden zoals de bedankingsavond van onze bestuursleden zijn het ideale moment om te leren van de ervaring van anderen en even stil te staan bij waarom we het allemaal doen. En dat is belangrijk. Want elk van onze bestuursleden zet zich in voor een hoger doel. Iets dat groter is dan het eigen landbouwbedrijf of het eigen dorp, groter dan de eigen belangen. Al die extra vergaderingen, de inzet tijdens evenementen en acties … Dat doe je enkel als je gelooft in de toekomst van de Vlaamse land- en tuinbouw en de waarde van het platteland. Van de provinciale besturen tot sectorvakgroepen en het Hoofdbestuur als hoogste bestuursorgaan, allemaal zijn ze cruciaal in het verzamelen van werkpunten, bekommernissen en ideeën. En die sterke toekomstvisie is wat we nodig hebben om als Boerenbond de weg te kunnen uitstippelen naar een nog sterkere Vlaamse land- en tuinbouw.

Een hele grote dankjewel dus aan iedereen die zich de voorbije jaren inzette voor de belangen van onze Vlaamse land- en tuinbouw en voor het Vlaamse platteland. Die dankjewel geldt trouwens ook voor alle partners van onze bestuursleden. De man of vrouw die thuisblijft wanneer er weer eens een bestuursvergadering is en zowel het gezin als het landbouwbedrijf draaiende weet te houden, verdient minstens evenveel appreciatie. Want besturen kan je niet alleen.