Op de eerste rij: 10 november 2022

7 november 2022
MAP

Afgelopen maandag verwachtten de VLM en het kabinet van minister Demir een reactie op het voorstel van MAP 7, dat wij op 24 oktober toegelicht kregen. Op basis van de reacties die onze consulenten van jullie ontvingen, de feedback vanuit het webinar en de mening van het Hoofdbestuur kwamen we tot heel duidelijke bevindingen. En die waren dezelfde als die van het ABS en de jongeren van Groene Kring en Jong ABS: deze tekst kan voor ons geen basis zijn voor verder overleg over een nieuw mestactieplan. Hoewel men niet de moeite heeft genomen om van dit plan de socio-economische impact te berekenen, kunnen we vandaag met zekerheid zeggen dat dit een zware impact zal hebben op de plantaardige en dierlijke productie, het inkomen van onze land- en tuinbouwers en de leefbaarheid van de hele sector. Bovendien zal dit plan ook zeer zware gevolgen hebben voor de voedselproductie en de verwerkende sector in Vlaanderen. Verder in dit nummer kan je de integrale versie van ons antwoord, samen met dat van de andere organisaties, lezen. Wil dit zeggen dat we de hakken zomaar in het zand zetten? Neen! We willen graag in overleg gaan om naar oplossingen te zoeken, maar dan wel via een ernstig, gestructureerd overleg op basis van praktijkkennis en relevante expertise. En er moet worden gestart met de evaluatie van de huidige maatregelen van MAP 6. ‘Wat werkt en wat werkt niet?’, moet daarbij de vraag zijn. Enkel op die manier kunnen we samen voortwerken aan een verbetering van de waterkwaliteit.

Contractprijzen industriegroenten

Het heeft iets langer op zich laten wachten, maar uiteindelijk werd begin november een akkoord bereikt over de contractprijzen van alle industriegroenten tussen de West-Vlaamse afnemers en de telersvereniging Ingro. Dit was broodnodig, gezien de sterk gestegen kosten en de gewijzigde klimatologische omstandigheden. Voor groentetelers is het immers belangrijk om tijdig deze kennis te hebben om een rendabel teeltplan te proberen maken voor het komende seizoen.

Afhankelijk van de groente en de afnemers werden prijsstijgingen verkregen van 15 tot 40%. Voor de meeste industriegroenten werd de gevraagde prijsstijging gevolgd door de afnemers na verschillende overlegrondes. Als teler kan je deze prijsstijging nu in rekening brengen, samen met de stijgende kosten om te streven naar een rendabel en leefbaar bedrijf. Deze onderhandeling toont dat het overlegmodel heeft gewerkt, iets wat we ook hopen te verkrijgen voor een MAP 7 waarin nog groenten kunnen worden geteeld.

Agro-ecologie

De voorbije week hoorde ik uitspraken dat onze landbouw moet evolueren naar ‘agro-ecologie’. Ik wil deze mensen graag uitnodigen om eens te komen kijken hoe een Vlaams landbouwbedrijf anno 2022 werkt. Zij zullen kunnen vaststellen dat er een hele evolutie heeft plaatsgevonden en we op onze land- en tuinbouwbedrijven aan alle agro-ecologische uitdagingen werken, elk bedrijf op zijn manier. Eigen energieproductie, aandacht voor de bodem en daling van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn maar enkele voorbeelden. Agro-ecologie wordt momenteel ook naar voren geschoven in de Voedselstrategie van de Vlaamse overheid, die wordt voorgesteld op 29 november.

In tegenstelling tot de biologische productie wordt er van agro-ecologie specifiek gesteld dat dit geen eenduidig lastenboek of landbouwsysteem is, maar wel een veranderpad naar een duurzamer voedselsysteem dat onder andere streeft naar meer bodemgezondheid, het sluiten van nutriëntencycli, meer biodiversiteit en de vermindering van externe inputs. Je kan dus stellen dat deze principes overeenkomen met de verduurzaming van onze sector, waarbij het economische aspect op het landbouwbedrijf uiteraard essentieel blijft om verder te kunnen verduurzamen.

In functie van een robuuste en diverse landbouwsector blijven we als organisatie ijveren voor ontwikkelingskansen voor elke type toekomstgericht landbouwbedrijf. Het zal voor sommigen ongetwijfeld niet snel genoeg gaan, maar zoals ik in het verleden reeds stelde: een verduurzaming op speed zal de landbouwsector en de voedselzekerheid langzaamaan doodknijpen. We vragen dus om samen met ons de landbouwsector op een haalbare en verantwoorde manier verder te laten verduurzamen en op een haalbare en verstandige manier de agro-ecologische principes verder toe te passen.

"Alleen een plan dat gedragen wordt door de sector kan de waterkwaliteit verbeteren.”