Op de eerste rij: 1 juni 2023

30 mei 2023
Er staat veel op het spel

Ik weet het, als Vlaamse land- en tuinbouwer zijn er vandaag wel 1001 zaken om je zorgen over te maken. Een Europees wetsvoorstel dat nog niet eens is aangenomen en waarvan de impact hoogst onduidelijk is, blijft voor veel van onze leden dan ook een ver-van-mijn-bedshow. En dat begrijp ik. Maar spijtig genoeg is het noodzakelijk dat onze beleidsmakers, maar ook onze boeren, ten volle begrijpen wat er vandaag op het spel staat.

In 1992 besloot Europa dat onze natuur in goede staat van instandhouding moest worden gebracht. Een mooie doelstelling, maar met onduidelijke gevolgen voor de lidstaten. Dit jaar werd die impact pas echt zichtbaar, toen de stikstofcrisis de toekomst van niet enkel onze Vlaamse voedselproductie maar van de hele economie onder druk zette. Een direct gevolg van een 30 jaar oude Europese wetgeving die indertijd zonder veel zorgvuldigheid of realiteitszin werd ingevoerd.

De natuurherstelwet is geen ver-van-mijn-bedshow.

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

Vandaag dreigt Europa opnieuw dezelfde fout te maken, maar met mogelijk nog grotere gevolgen. De natuurherstelwet die wordt voorgesteld wil immers extra open ruimte onder natuurbeheer brengen en biodiversiteitsdoelen stellen die ervoor kunnen zorgen dat Vlaamse ondernemers de kans op het krijgen van een vergunning nog verder zien slinken. Bovendien zou de impact in Vlaanderen veel groter zijn dan in onze buurlanden, aangezien we hier met een ruimtebeslag van 33% zitten, terwijl dit in Europa gemiddeld maar 5% is.

Als Boerenbond zijn we al geruime tijd bezig met het luid laten klinken van de noden van onze landbouwers in dit verhaal. En die stem wordt gehoord. Zo nam de Vlaamse regering al een duidelijk standpunt in, sprak premier De Croo al zijn voorbehoud uit voor deze natuurherstelwet en heeft ook de landbouwcommissie van het Europees Parlement het voorstel met een ruime meerderheid verworpen. Maar we zijn er nog niet. Daarom werd het Luxemburgplein in Brussel op 1 juni omgetoverd tot een landbouwlandschap waarin we samen met Copa-Cogeca de Europese Parlementsleden vroegen om hun steun aan land- en tuinbouwers in de verf te zetten en tegen het voorstel te stemmen.

Als deze natuurherstelwet erdoor komt, is dat een duidelijk signaal van Europa dat land- en tuinbouw niet meer in het Europese plaatje past. En dat moeten we te allen tijden vermijden. Zowel het Europees Parlement als de Europese Raad moeten nog een definitief standpunt innemen in dit verhaal. Ik spreek dan ook elk Europees Parlementslid aan op zijn verantwoordelijkheid: veeg deze natuurherstelwet van tafel als je niet mee verantwoordelijk wil zijn voor een gitzwarte pagina in de geschiedenis van Europa.