Op de eerste rij: 1 december 2022

28 november 2022
Praten met volle mond, dat mag!

De Washington Post stak de voorbije week de loftrompet over het innovatieve, duurzame, intensieve landbouwmodel in Nederland. Een model dat op vele vlakken gelijk is met onze Vlaamse land- en tuinbouw. Als men zelfs al aan de overkant van de oceaan ons landbouwmodel begint te roemen, moeten wij daar hier in Vlaanderen dan niet dringend wat trotser op worden?

Op 29 november hebben we alvast een stap in die richting gezet, want naar aanleiding van de Vlaamse Voedseltop zagen we een ongezien grote groep van organisaties die in Roeselare zich allemaal achter de boeren schaarden. De vier landbouworganisaties (Boerenbond, ABS, Groene Kring en Jong ABS) en een twintigtal organisaties uit de brede voedselketen deelden maar liefst 5000 smakelijk belegde boterhammen uit aan scholen, winkelaars en ook aan de minister en genodigden van de Voedseltop zelf. En dat het een boterham met een boodschap was! Met deze actie hebben we duidelijk gemaakt dat onze landbouwers hier wereldklasse zijn en dat zij, samen met de agrovoedselketen, de ruggengraat zijn in een lokaal voedselbeleid.

Met de actie riepen we de Vlaming op om een foto van zijn of haar belegde boterham te delen op sociale media met #boerenbroodnodig om zo hun steun te betuigen aan de hele agrovoedingsketen. Want zonder boeren, zonder hen, blijft de brooddoos leeg.” Meer over de Vlaamse Voedseltop en de actie lees je op pagina 9 en op de website www.boerenbroodnodig.be.

Interpom zet waardeketen aardappel in de verf

Eind november vond Interpom, de Europese vakbeurs voor de aardappelketen, voor de 21ste keer plaats. Een belangrijk gespreksonderwerp was het aardappelareaal dat volgend jaar zal geplant worden. Net zoals bij onze vollegrondsgroentetelers zijn veel aardappeltelers voor een groot stuk van hun afzet afhankelijk van contractprijzen en -voorwaarden. Ook aardappeltelers voelen heel sterk de gestegen productiekosten.

Boerenbond roept dan ook alle ketenpartners op hier verantwoordelijk mee om te gaan zodat onze aardappelketen een duurzame toekomst heeft waarin iedere schakel een waardig inkomen kan behalen. Dat samenwerken in de keten werkt, bewijst ook brancheorganisatie Belpotato.be. Ondanks de extreem droge zomer blijken er minder problemen met de aardappelcontracten, dit is mede dankzij de uitwerking van de nieuwe gedragscode door Belpotato.be die correct wordt toegepast.

Die nieuwe dynamiek in de aardappelsector op basis van overleg doorheen de keten, zullen we komende periode ook nodig hebben voor de vele uitdagingen waar we voorstaan. Maar naast het aardappelareaal en de contractprijs beheerste uiteraard ook de onzekerheid over het nieuwe GLB en het MAP de gesprekken op Interpom.

 

Met #Boerenbroodnodig schaarde een ongezien grote groep zich achter de Vlaamse landbouwers.

Europees Parlement plaatst vraagtekens bij strikte bescherming wolf

Vorige week stemde het Europees Parlement een resolutie om aandacht te vragen voor de stijgende populatie wolven die voor steeds meer slachtoffers in de veehouderij zorgt én om hier effectief iets aan te doen. Ook in Vlaanderen worden we geconfronteerd met een groeiende wolvenroedel die sinds zijn intrede in 2018 reeds 430 geregistreerde slachtoffers maakte.

Boerenbond stelde zich daarom altijd al zeer kritisch op tegenover de aanwezigheid van de wolf en zijn leefgebied midden in een van de dichtst bevolkte gebieden van Europa. We zijn dan ook tevreden met dit initiatief van de Europese Volkspartij dat het debat op basis van cijfers en feiten wenst te voeren met de Europese Commissie, los van emoties. Vanuit de vaststelling dat de populatie wolven razendsnel groeit, vraagt het Europees Parlement aan de Europese Commissie om de populatiegrootte van de wolf nauwgezet op te volgen in functie van een verlaging van zijn beschermingsstatus zodra zijn goede toestand bereikt is. Dit zou lidstaten meer mogelijkheden moeten geven om hun wolvenbeleid zélf te bepalen, en minder af te hangen van het strakke Europese keurslijf waar ze zich nu in bevinden.

We danken Tom Vandekendelaere en Geert Bourgeois om deze specifieke amendementen te ondersteunen. We zullen samen met COPA verder ijveren om onze specifieke, verstedelijkte Vlaamse situatie in relatie tot de wolf op de Europese politieke agenda te blijven zetten.