Ook zonder 7de mestactieplan zet aardappel- en groenteketen stappen vooruit

Ondanks het feit dat het nog steeds wachten is op de inwerkingtreding van het 7e mestactieplan (MAP7), engageert de hele aardappel- en groenteproducerende en -verwerkende keten zich om stappen vooruit te zetten voor een betere bodem- en waterkwaliteit. Op vrijdag 1 maart kwamen landbouworganisaties, beroepsverenigingen voor de handel en verwerking van aardappelen en groenten, veilingen en producentenorganisaties samen voor een studienamiddag over duurzaam bemesten.

Meer dan 60 deelnemers uit de brede aardappel- en groentesector kwamen op vrijdagnamiddag 1 maart samen in de REO Veiling in Roeselare. Het doel van de namiddag was om teeltadviseurs uit de voedingsindustrie, producentenorganisaties en onafhankelijke adviesbureaus verder te informeren over het belang van goede bemestingspraktijken met het oog op een betere waterkwaliteit. Zij hebben immers een belangrijke rol in het doorgeven van advies aan land- en tuinbouwers. 

Informatie en discussie

De namiddag begon met een toelichting over het MAP7-akkoord dat landbouw- en milieuorganisaties ruim een jaar geleden met elkaar sloten en wat de basis moet vormen voor een nieuw mestactieplan. Er wordt verwacht dat dit pas in 2025 zal ingaan, maar zo lang wil de sector niet wachten om vooruitgang te boeken. Landbouworganisaties gaven tekst en uitleg bij dit akkoord. Belgapom en Vegebe gingen ook dieper in op het charter voor de aardappel- en groentensector dat concrete maatregelen wil voorstellen voor deze specifieke sectoren. B3W vulde aan met aanbevelingen uit de praktijk. De namiddag werd afgesloten met een open discussie tussen alle deelnemers over de oplossingen die de keten samen kan aandragen. Met die input gaan de partners verder aan de slag voor de concretisering van het charter.

Teach the teacher

Met deze waardevolle bijeenkomst die minstens één keer per jaar herhaald zal worden benadrukt de hele keten haar engagement om zelf aan de slag te gaan voor een verbetering van de bodem- en waterkwaliteit via duurzamere bemestingstechnieken. De rol die adviseurs spelen in het informeren en begeleiden van landbouwers is cruciaal en wordt via dit initiatief erkend en gestimuleerd. Teach the teacher is een belangrijk principe om goede bemestingpraktijken verder ingang te doen vinden bij de landbouwer. Het verbeteren van de waterkwaliteit is een verantwoordelijkheid die iedereen aangaat. Land- en tuinbouwers zijn al aan de slag met goede bemestingspraktijken maar dit moet en kan absoluut nog beter. Een goede begeleiding en duidelijke wetgeving is cruciaal om die stappen te zetten. De sector neemt alvast haar verantwoordelijkheid, de ketenpartners roepen de overheid dan ook op om ook haar rol te spelen in dit verhaal en MAP7 eindelijk om te zetten in wetgeving. 
 

logo's persbericht
logo's persbericht