Ook aangepaste natuurherstelwet heeft grote impact op de landbouw

De natuurherstelwet zoals ze vandaag werd aangenomen door de Europese Raad zorgt nog steeds voor grote onzekerheid en potentiële zware impact op land- en tuinbouw in Vlaanderen en Europa.

Vandaag nam de Raad van de Europese Unie, na een zeer nipte stemming, haar standpunt in over de Natuurherstelwet. Boerenbond betreurt ten zeerste dat men ervoor koos om akkoord te gaan met een licht aangepaste natuurherstelwet, in plaats van dit voorstel terug te sturen naar de tekentafel. “De wijzigingen die in de marge van deze wet zijn aangebracht zijn geen oplossing voor het fundamentele probleem; namelijk het feit dat we met deze natuurherstelwet blind varen”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

Boerenbond blijft bij zijn standpunt dat er nood is aan een doorgedreven en complete Europese impactanalyse die ook de sociale en economische gevolgen van deze natuurherstelwet in kaart brengt. Alleen zo kan vermeden worden dat we in de toekomst voor verrassingen komen te staan, zoals ook het geval is bij de uitvoering van de doelstellingen uit de habitatrichtlijn. De compromistekst die vandaag door de Raad werd goedgekeurd is dus een volgende stap naar wetgeving zonder eerst stil te staan bij de mogelijke sociaaleconomische en juridische gevolgen.

De bijsturingen die er gebeurd zijn in vergelijking met het initiële wetsvoorstel zijn ruim onvoldoende en niet juridisch robuust. Zo toont een juridische analyse van de Vlaamse regering aan dat de afzwakking van de resultaatsverbintenis voor natuurherstel tot een inspanningsverbintenis niet zal zorgen voor meer rechtszekerheid voor land- en tuinbouw. “Maar ook het feit dat men nog bijkomend natuurgebied wil creëren buiten de bestaande Natura 2000 gebieden zorgt voor een nog grotere druk op ruimte voor landbouw en vergunningverlening, en die is vandaag al uitzonderlijk groot in Vlaanderen”, aldus Lode Ceyssens.

Na het ontbreken van een meerderheid in het Europese Parlement laat nu de Raad de natuurherstelwet met een nipte meerderheid passeren.  Hiermee ligt de politieke verantwoordelijkheid bij het Europese Parlement. Boerenbond vraagt dat men hier wel zijn verantwoordelijkheid opneemt en een einde stelt aan het morrelen in de marge van dit voorstel. Boerenbond is voorstander van natuurherstel, maar dit moet in overleg en met respect voor land- en tuinbouw gebeuren. Een nipte meerderheid als deze moet tot nadenken stemmen en is een duidelijk teken dat beslissingen met een dergelijk zware impact niet lichtzinnig mogen gebeuren.

Bron: Boerenbond.

Al onze persberichten vindt u op boerenbond.be/persberichten