Natuurherstelwet - Boerenbond blijft waarschuwen voor impact op landbouw

12 juli 2023

Politiek onderhandelde aanpassingen aan de artikels uit de natuurherstelwet zullen enkel maar meer voor meer interpretatieruimte zorgen die door het Europees Hof van Justitie streng zal ingevuld worden, in het nadeel van onze land- en tuinbouwers.” Dat zegt Lode Ceyssens, voorzitter van de Boerenbond, nu de natuurherstelwet goedgekeurd is in het Europees Parlement.

De natuurherstelwet blijft volgens Ceyssens zorgen voor grote onzekerheid voor de boeren. “In eerste instantie blijft de concrete impact op land- en tuinbouw in Vlaanderen en Europa nog steeds onduidelijk, door het uitblijven van een grondige  socio-economische en juridische impactstudie. Gezien deze natuurherstelwet wordt aangekondigd als opvolger van de habitrichtlijn is dit toch het minst wat je zou mogen verwachten van onze beleidsmakers. Daarnaast zijn de voorgestelde amendementen weliswaar een verbetering ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie, maar absoluut niet voldoende om uit het juridisch moeras te blijven”, waarschuwt Lode Ceyssens.

Gisterenochtend stonden de Europese boeren samen met vertegenwoordigers van Boerenbond en Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca opnieuw paraat in Straatsburg om hun stem te laten horen over de natuurherstelwet. De boodschap was onveranderd: natuur is belangrijk, maar de natuurherstelwet in haar huidige vorm is een bedreiging voor land- en tuinbouw in Europa.

Blijvende onzekerheid

Boerenbond benadrukt dat het voor de verbetering van biodiversiteit is, maar niet op de manier waarop deze wet nu ondoordacht doorgedrukt wordt. In zijn huidige vorm heeft de natuurherstelwet volgens Boerenbond immers een grote impact op de beschikbare ruimte voor land- en tuinbouw in Europa. Onze Vlaamse boeren produceren daarenboven voedsel in een vruchtbare, maar dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde regio. Als er extra natuur bij gecreëerd moet worden, zal dit sowieso ten koste gaan van landbouwgrond. Daarnaast zullen opnieuw meer landbouwzones grenzen aan te beschermen natuur, wat zowel bestaande als nieuwe vergunningen op de helling zet en zal zorgen voor veel onzekerheid inzake bedrijfsontwikkeling bij de boeren.

Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond: “Het voorstel van de Commissie laat aan de ene kant te veel interpretatiemogelijkheden en legt aan de andere kant juridisch bindende doelstellingen op. Het is een juridisch moeras, met de bijhorende onzekerheid voor de boeren en onduidelijkheid over langetermijn ontwikkelingskansen voor landbouw en industrie. De voorgestelde wijzigingen die door het Europees parlement worden voorgesteld zijn dan ook geen oplossing voor dit fundamentele probleem. We varen blind met deze natuurherstelwet.”

Een redenering die duidelijk ook weerklank vindt, gezien ondertussen al drie commissies (Visserij, Landbouw en Leefmilieu) het wetsvoorstel verwierpen.   

Nood aan impactanalyse en samenwerking

Boerenbond blijft benadrukken dat er een gedegen juridische, economische en ruimtelijke impactanalyse op Europees niveau ontbreekt. Die zou duidelijkheid moet verschaffen over de concrete uitvoering van de verordening en de betrokken herstelmaatregelen in de verschillende ecosystemen.

Boerenbond stelt daarnaast ook dat er meer met landbouwers zou samengewerkt moeten worden. De boeren blijven immers een van de grootse ambassadeurs van de Green Deal, zij weten hoe ze economie en ecologie kunnen combineren.