Na lang wachten eindelijk een volgende stap in de procedure van MAP7

Op 15 februari 2024 kondigde de Vlaams regering maaktregelen aan voor de landbouwsector. Daarin werd onder meer bepaald dat een plan-MER opgemaakt zou worden voor het zevende mestactieplan (MAP7). De eerste horde van deze procedure werd eindelijk genomen, door de publicatie van een kennisgevingsnota. Boerenbond, ABS, Jong ABS en Groene Kring betreuren dat het bijna een half jaar heeft geduurd om hiermee aan de slag te gaan en roepen de Vlaamse Regering op om samen met de landbouworganisaties tot gedragen maatregelen te komen.

Het  oorspronkelijke akkoord over MAP7 tussen de landbouw- en milieuorganisaties dateert reeds van maart 2023. Het uitblijven van de daarna te nemen stappen leidt ertoe dat nieuwe maatregelen ter bevordering van de waterkwaliteit nog zeker tot 2025 op zich laten wachten, rekening houdend met de minimale termijnen van het plan, plan-MER en de passende beoordeling die moeten doorlopen worden. De landbouworganisaties hebben niettemin hun leden opgeroepen om de afspraken van het oorspronkelijke akkoord van maart 2023 reeds uit te voeren.

 

De kennisgevingsnota kondigt aan dat er een plan-MER en passende beoordeling worden opgesteld en legt vast hoe deze moeten worden opgesteld. Het openbaar onderzoek loopt van 5 juli tot 2 september 2024. Alleen opmerkingen over de procedure van het plan-MER worden in beschouwing genomen. Boerenbond, ABS, Jong ABS en Groene Kring analyseren momenteel de kennisgevingsnota in detail en zullen gezamenlijk een reactie insturen. 

De organisaties betreuren dat het zeker twee jaar geduurd zal hebben tussen het bereiken van het akkoord over MAP7 en de uitvoering ervan, en dat er in de nieuwe kennisgevingsnota beleidsalternatieven geformuleerd zijn zonder overleg met of  betrokkenheid van de landbouworganisaties en zonder rekening te houden met de haalbaarheid en betaalbaarheid voor landbouwers. Nochtans is er een belangrijke rol weggelegd voor de landbouwsector in de voorgestelde maatregelen. Beleid zonder draagvlak leidt zelden tot het juiste resultaat en dus vragen Boerenbond, ABS, Jong ABS en Groene Kring de Vlaamse Regering om samen mét de landbouworganisaties alternatieven te formuleren om tot gedragen en dus effectieve oplossingen te komen.