Missie naar China levert opheffing handelsembargo voor varkensvlees op

Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond, vergezelde premier De Croo twee dagen tijdens de diplomatieke zending van premier De Croo in China. Na maandenlange gesprekken tussen België en China werd vandaag een Memorandum of Understanding getekend over de bestrijding van de varkenspest en werd het handelsembargo voor varkensvlees opgeheven. Ook voor paprika en witloof werden grote stappen vooruit gezet.

De voorbije jaren kwam de export van bepaalde Belgische producten in zwaar weer terecht. Door de oorlog in Oekraïne overspoelden Poolse appelen de Europese markt waardoor Belgische boeren met lage prijzen en overschotten achterbleven. Een uitbraak van Afrikaanse varkensgriep zorgde ervoor dat China in 2018 de invoer  van varkenskoppen – en poten uit België on hold zette.

Op 11 en 12 januari neemt Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond, deel aan de diplomatieke zending van premier De Croo. Hij zet daarbij de inspanningen van de land- en tuinbouwers op de kaart met het oog op het verbeteren van de handelsrelaties met China. “Belgische fruit en groenten vallen erg in de smaak bij de Chinese consument. Door de toegang voor Belgische producten tot de Chinese markt te bevorderen, kunnen boeren een betere prijs verkrijgen voor onder meer hun appels, peren, witloof en paprika” zegt Lode Ceyssens.

Embargo voor varkensvlees opgeheven

Specifiek voor de varkensmarkt waren sinds 2018 al veel inspanningen geleverd om de export naar China terug mogelijk te maken. In het kader van de exportmogelijkheden van Belgisch varkensvlees, en in het bijzonder de varkenskop – en poten – waar in België en in Europa geen markt voor is, waren gesprekken gevoerd met de Chinese ambassade en werd bedrijfsbezoeken gedaan. De zending naar China heeft er nu voor gezorgd dat het handelsembargo van China wordt opgeheven. China toont hiermee dus dat ze vertrouwen hebben in onze aanpak met betrekking tot Afrikaanse varkenspest. Een opsteker voor onze boeren, alle inspanningen die onze boeren leveren lonen dus.

Ook voor witloof en paprika stappen gezet richting het openen van de markt

Ook voor paprika wordt tijdens deze missie een principeakkoord ondertekend. Op uitzondering van enkele punten en komma’s kan hier heel snel een definitief akkoord over ondertekend worden. De maandenlange inspanningen van onze boeren samen met de diensten FAVV, VLAM werpen hun vruchten af. Voor witloof werd er al een princiepsakkoord ondertekend door de Belgische en Chinese overheid. Op basis van de inspectiebezoeken zijn er nog een paar opmerkingen gemaakt zodat er nog een paar kleine wijzigingen moeten gebeuren maar die zijn zeker niet fundamenteel. Vermoedelijk zal er snel Belgische witloof richting China kunnen vertrekken.

Bron: Boerenbond, foto VLAM.