Landbouworganisaties pleiten voor snelle uitvoering mestactieplan

De landbouworganisaties Boerenbond, Groene Kring, Algemeen Boerensyndicaat, jong ABS en BioForum willen dat de Vlaamse regering vaart maakt met de correcte uitvoering van het sectorakkoord over het mestactieplan. Acht maanden geleden (7 maart 2023) bereikten de landbouw- en milieuorganisaties een akkoord over een reeks van maatregelen die de waterkwaliteit in Vlaanderen verder moeten verbeteren.

Een mestactieplan bepaalt hoeveel mest boeren mogen gebruiken, waar ze mogen bemesten en in welke gebieden al dan niet strengere maatregelen gelden. Het doel ervan is een betere kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Vlaanderen.

Maandenlang werd er intensief en constructief overlegd over een nieuw en intussen zevende mestactieplan. Er werd gewerkt in een open dialoog en draagvlak bij alle partijen. Er werd zelfs recent nog afgesproken om bijkomende maatregelen te nemen als na twee jaar het gewenste resultaat niet wordt bereikt.

Geef de landbouwers duidelijkheid 

“Nu is het tijd om onze landbouwers duidelijkheid te geven en stappen vooruit te zetten met als doel de verbetering van de waterkwaliteit”, zeggen Boerenbond, Groene Kring, Algemeen Boerensyndicaat, jong ABS en BioForum. “De beste en snelste weg om resultaat te boeken is het maandenlang onderhandelde akkoord nu in de praktijk omzetten.”

De organisaties stellen zich vandaag luidop de vraag waarom het zo lang duurt voordat de regering het akkoord uitvoert. “Daardoor verliezen we veel tijd. De Europese Commissie heeft de regering al gewaarschuwd met een ‘met redenen omkleed advies’ en moet voor 28 november antwoorden naar Europa. Het is duidelijk dat er niet langer getalmd kan worden: de regering moet nu het akkoord verankeren in beleid. 

Geen goedgekeurd decreet voor start bemestingsseizoen?

“Onze landbouwers verwachten duidelijkheid  want zoals het er nu naar uitziet zal er geen goedgekeurd decreet zijn voor de start van het bemestingsseizoen op 15 februari 2024”, klinkt het “Het bereikte sectorakkoord MAP 7 betekent een trendbreuk met de voorgaande mestactieplannen. Bovendien is het ook klimaatrobuuster ten opzichte van de voorgaande. Een landbouwer heeft niet alles in handen en de recente overstromingen hebben nog maar eens aangetoond dat de natuur onvoorspelbaar is. Als nu ook nog de wetgeving onduidelijk blijft, wordt het voor boeren helemaal onmogelijk om hun bedrijf nog goed te kunnen runnen”, stelt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

Het zorgvuldig opgesteld akkoord is dus de snelste weg om resultaat te boeken op het terrein. Ook de Europese Commissie erkent de hoogdringendheid. De landbouworganisaties zijn terecht verontwaardigd dat er maandenlang gewerkt is aan een sectorakkoord dat intussen nog steeds niet in uitvoering is omgezet.

Bron: Boerenbond.