Landbouworganisaties en ketenpartners werken samen rond voorstellen voor een gedragen Mestactieplan

Een 20-tal organisaties uit de brede voedselketen werken actief samen rond concrete voorstellen voor een nieuw Mestactieplan (MAP 7). De deelnemende organisaties in deze samenwerking zijn: Boerenbond, ABS, Groene Kring, Jong ABS, AVBS, Belgapom, Vegebe, INGRO, VBT, Vegaplan, BCZ, Febev, Fevia Vlaanderen, Fedagrim, Fegra, Landbouwservice, BFA, CBB en Subel.

De vier landbouworganisaties Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Groene Kring en Jong ABS lieten eerder al weten dat zij niet wensen te onderhandelen over het niet-overlegde, onhaalbare voorstel van MAP7, dat hen twee weken geleden bezorgd werd. Zij toonden zich wel  bereid om in overleg te gaan met verschillende partijen en om constructief te werken aan haalbare oplossingen die de waterkwaliteit in Vlaanderen verder verbeteren.  Om die reden gingen de landbouworganisaties ook in op de uitnodiging van de VLM om op 8 november een eerste maal bijeen te komen om werkafspraken te maken met het oog op diepgaander inhoudelijk overleg om tot een gedragen MAP7 te komen.

Breed partnerschap

Gisteren vond, op initiatief van de landbouworganisaties, een overleg plaats met een grote groep van partners uit de lokale voedselketen om zich te buigen over concrete voorstellen voor een betere waterkwaliteit. De groep van zo’n 20 organisaties, bestaande uit de landbouworganisaties plus talrijke organisaties uit de voedselketen, overlegde rond concrete voorstellen. De deelnemende organisaties zijn: Boerenbond, ABS, Groene Kring, Jong ABS, AVBS, Belgapom, Vegebe, INGRO, VBT, Vegaplan, BCZ, Febev, Fevia Vlaanderen, Fedagrim, Fegra, Landbouwservice, BFA, CBB en Subel.
Deze brede bereidheid en belangstelling van verschillende organisaties  doorheen de voedselketen om zich samen te buigen over de mogelijkheden om te komen tot een gedragen mestactieplan mag niet verbazen. Een gebrekkig nieuw Mestactieplan zou zonder meer enorme gevolgen hebben op zowel de plantaardige als dierlijke productie, het inkomen van onze land- en tuinbouwers en de leefbaarheid van de ganse sector. Bovendien zal zo een ongebalanceerd plan een zeer zware impact hebben op de voedselproductie, op de sierteelt en boomkwekerij en op de verwerkende sector, toelevering en handel in Vlaanderen.

Consensus

De conclusie van dit eerste gezamenlijk overleg: er bestaat een consensus bij de voedselketenpartners voor samenwerking rond het Mestactieplan. De bovenstaande organisaties willen constructief meewerken aan verdere maatregelen die moeten leiden tot een Mestactieplan dat een breed draagvlak heeft binnen de sector en de Vlaamse voedselproductie verder verankert, met een betere waterkwaliteit als resultaat.