Landbouwers bezorgd over natuurbeheerplannen in de Groene Vallei

2 oktober 2023

De verschillende natuurbeheerplannen in de Groene Vallei zorgen voor heel wat ongerustheid bij lokale landbouwers. Op maandag 2 oktober overhandigden de landbouwers een open brief aan de betrokken gemeentebesturen in Kampenhout.

Een natuurbeheerplan beschrijft de beheerdoelstellingen op vlak van ecologie, natuur, landschap,… voor een natuurgebied en omvat eveneens een visie op de ruimere omgeving, het zogenaamde globaal kader. Momenteel loopt de publieke consultatie van het Steentjesbos in Kampenhout en de Molenbeekvallei in Herent en Kortenberg.

Deze afbakening leidt tot heel wat ongerustheid bij onze land- en tuinbouwers. Dit ruimere globale kader legt namelijk een claim van verdere natuurontwikkeling op hun bedrijfsomgeving en landbouwpercelen. Terreinbeherende verenigingen kunnen binnen deze globale kaders namelijk veel sneller en hogere aankoopsubsidies krijgen in vergelijking met gebieden die buiten de globale kaders gelegen zijn.

Waarde erkennen, maar vragen plaats voor landbouw

De landbouwers erkennen de waarde van deze natuurgebieden maar vragen ook een plaats voor landbouw. Het intekenen van zoveel landbouwgronden inclusief huiskavels en dit zonder enig overleg zorgt voor heel wat ongerustheid. Boeren zijn broodnodig. Hun harde werk brengt elke dag vers voedsel op de plank: lekker, lokaal én van wereldklasse maar toegang tot grond is essentieel voor onze land- en tuinbouwers.

De landbouwers drukten hun bezorgdheden uit in een open brief waarmee ze ruimte voor landbouw en respect voor hun sector vragen. Ze roepen op om in overleg te gaan en vragen om de plannen bij te sturen om zo tot oplossingen te komen in dit dossier. Die open brief werd afgegeven in Kampenhout aan de gemeentebesturen.

Bron: Boerenbond.