Juridische stappen tegen erkenning van 3 Nationale Parken

In oktober kregen negen Vlaamse Parken groen licht van de Vlaamse overheid waarvan 4 Nationale Parken. Doorheen het hele proces werd de stem van lokale landbouwers niet of onvoldoende gehoord. Laat staan dat er een degelijk openbaar onderzoek was. Boerenbond vraagt de Raad van State en het Grondwettelijk Hof om in te grijpen wegens dit gebrek aan inspraak.

Op 13 oktober keurde de Vlaamse regering Brabantse Wouden, Scheldevallei en Hoge Kempen goed als Nationaal Park. Bosland kreeg een voorwaardelijke erkenning. Taxandria werd niet weerhouden.

Grote ongerustheid over de gevolgen

De erkenning is het sluitstuk van een  procedure om erkend te worden als Nationaal Park. Finaal werden daarbij door de Vlaamse regering de bezorgdheden van de expertenjury  en de resultaten van de inspraakprocedure niet steeds gevolgd en was er geen formeel openbaar onderzoek waarbij eigenaars, betrokkenen en geïnteresseerden hun stem konden laten horen. Het gevolg is dat lokale landbouwers te kampen hebben met grote ongerustheid over de gevolgen van de Nationale Parken voor hun bedrijfsvoering.

Ondanks de opname van een extra vijfde pijler landbouw in het Masterplan van het Nationaal Park Brabantse Wouden, werd er onvoldoende rekening gehouden met de bezorgdheden van de landbouwsector en de impact van de verbindende landschappen.  Bovendien is het vandaag onduidelijk of en hoe landbouw betrokken zal worden bij het Nationaal Park Brabantse Wouden, Nationaal Park Scheldevallei en Bosland.

“Dit proces is tot nu toe een gemiste kans geweest door gebrek aan open dialoog en inspraak”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Er zijn nochtans voorbeelden van hoe het anders zou kunnen,  zoals bij de ontwikkeling van het Nationaal Park Hoge Kempen. Het verschil is dat er hier de tijd werd genomen om te luisteren en rekening te houden met alle belanghebbenden, iets waar men met de creatie van de nieuwe Nationale Parken snel overheen is gewalst.”

Laatste redmiddel als overleg heeft gefaald

Zowel de erkenning van Bosland met opschortende voorwaarden als de financiering van het niet-weerhouden park Taxandria zijn voor Boerenbond onbegrijpelijk. Ook het feit dat elke betrokken partij, dus ook landbouw, een evenwaardige stem verdient in de verschillende parkenbureaus blijft een cruciaal punt voor Boerenbond. “Juridische stappen zijn helaas een noodzakelijk laatste redmiddel als het overleg gefaald heeft of in dit geval, te weinig kans heeft gekregen”, zegt Lode Ceyssens. “Concreet vechten we de erkenning als Nationaal Park van Bosland, Brabantse Wouden en Scheldevallei aan voor de Raad van State. Verder leggen we de bepalingen die de inspraak regelen in het Parkendecreet voor aan het Grondwettelijk Hof. Het is triest dat we deze stappen moeten zetten om gehoord te worden”.

Bron: Boerenbond.