Groen licht voor groener Vlaams GLB komt niets te vroeg

De Europese Commissie keurde het Vlaams Strategisch Plan rond het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027 goed.

Dit groen licht van Europa biedt landbouwers eindelijk duidelijkheid over de stappen die zij kunnen zetten voor een verdere verduurzaming van de landbouwsector. Dit plan is het groenste GLB tot op heden en zal aan de landbouwsector beduidend meer en nieuwe Europese verplichtingen opleggen.

Niets te vroeg

Vandaag keurde de Europese Commissie  het Vlaams landbouwbeleid 2023-2027 goed. Hiermee gaf de Europese Commissie groen licht voor het Vlaams Strategisch Plan van minister van Landbouw Jo Brouns. “Landbouwers maken hun teeltplannen reeds in september. Het groen licht van Europa voor dit groener Vlaams GLB komt dus niets te vroeg voor de sector.”, luidt het bij Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “De Europese ‘go’ geeft nu eindelijk duidelijkheid voor landbouwers. Het zou raadzaam zijn in het proces voor een toekomstig GLB de realiteit en planning van de boer beter mee in rekening te nemen.”

Meer verplichtingen, minder middelen

Oorspronkelijk werd het GLB in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat we onszelf in Europa van voldoende eigen voedsel konden voorzien. Vandaag moeten we erover waken dat de slinger niet te veel in de andere richting doorslaat. Het nieuwe GLB gaat vanaf 1 januari 2023 van kracht en is zonder twijfel het groenste GLB ooit.

En hoewel de landbouwsector uiteraard achter een verdere verduurzaming van de sector staat en daar ook volop aan meewerkt, moeten we er wel voor zorgen dat er voldoende (financiële) draagkracht bij de landbouwers blijft. Alleen als onze landbouwers een rendabel inkomen hebben, kunnen zij verder investeren in meer verduurzaming. In het huidige moeilijke economische klimaat, is het voor landbouwers een hele opgave om de vele en dure verplichtingen in het nieuwe GLB te volgen.

“We vinden het daarom ook bijzonder jammer dat dit nieuwe GLB veel verplichtingen oplegt waarvoor de boer onvoldoende vergoed wordt uit het GLB. Voor Boerenbond dient het GLB vooral een stimulerend beleid te zijn eerder dan restrictief.”

Brede toolbox

Boerenbond is wel positief over de brede toolbox aan maatregelen die het GLB ter beschikking stelt aan landbouwers. “Elk land- en tuinbouwbedrijf in Vlaanderen is verschillend. Boerenbond heeft steeds gepleit om in dit GLB voldoende diverse tools in te zetten waarmee de boer als ondernemer en volgens zijn bedrijfsrealiteit mee aan de slag kan gaan.”

Meer info: Vanessa Saenen, woordvoerder, gsm 0475 55 55 25, vanessa.saenen@boerenbond.be.