Geen verder gesprek door verdeeldheid in de Vlaamse regering

7 februari 2024

Nadat de landbouworganisaties afgelopen vrijdag gehoord werden over hun bezorgdheden, werden de landbouworganisaties dinsdagavond opnieuw ontvangen door de Vlaamse regering om tot oplossingen voor de sector te komen. De Vlaamse regering was verdeeld en minister-president Jan Jambon heeft tijd gevraagd om een akkoord te bereiken binnen de Regering.

Boerenbond en Groene Kring werden vandaag met de landbouworganisaties ontvangen door de Vlaamse Regering om voorstellen tot oplossingen te bespreken. 

Wat ligt er op tafel?

Vorige week vrijdag werd aangekondigd dat er vandaag verder zou gesproken worden over betere bescherming van landbouwgrond, stikstof, rechtszekerheid, vermindering van de administratieve last, eerlijke prijs voor landbouwproducten en een betere toegang tot water. De Minister-President kon vandaag niet anders dan meedelen dat er binnen de Vlaamse regering verdeeldheid is over de bescherming van de landbouwgrond.

Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond: “Het overleg was snel afgelopen want er blijkt onenigheid binnen de Vlaamse regering te zijn over de bescherming van het landbouwgebied. Uiteraard konden we vandaag niet spreken met  een regering die niet op een lijn staat. De Minister-president heeft enkele dagen tijd gevraagd om hierover tot een akkoord te komen binnen zijn regering en dan de gesprekken  te hervatten. Dit is voor onze sector een zeer belangrijk onderdeel van de besprekingen. Wij blijven openstaan voor overleg”

“Toegang tot grond is één van de fundamenten om een toekomstperspectief aan jonge boeren te bieden. Het is voor ons onbegrijpelijk dat dit ter discussie staat binnen de Vlaamse Regering”, zegt ook Jonas Lemaire van Groene Kring.

Bron: Boerenbond.