Geen stikstofakkoord, onzekerheid duurt verder

17 februari 2023

Opnieuw is de Vlaamse regering er niet in geslaagd om tot een stikstofakkoord te komen. De onderhandelingen zullen pas na de krokusvakantie worden verdergezet. Boerenbond vindt het uiteraard belangrijk dat er snel duidelijkheid komt, maar vooral dat er een goed akkoord gesloten wordt dat Vlaamse land- en tuinbouwers mogelijkheden biedt.

We willen als sector onze verantwoordelijkheid nemen in het afbouwen van de stikstofemissie, maar de manier waarop dit moet gebeuren moet realistisch en haalbaar zijn. Boerenbond vraagt dat het beleid rekening houdt met de stikstof die zal verdwijnen wanneer oudere bedrijfsleiders op termijn zullen stoppen en zo haalbare inspanningen vraagt van de blijvers.

Daarnaast is een beleid dat de maximale hoeveelheid stikstof die natuur (KDW) kan verdragen als absoluut uitgangspunt en doelstelling neemt, een beleid waarop de Vlaamse landbouw maar ook de economie zal vastlopen.

Ook Europa vraagt dit niet en er is al bewezen dat dit in bepaalde gebieden totaal onhaalbaar is, zelfs wanneer alle dieren hier weg zouden zijn. Tot slot eisen we een gelijke behandeling van stikstof uit landbouw en stikstof uit industrie. Enkel wanneer de regering erin slaagt een juridisch robuust stikstofakkoord te maken dat ook in de praktijk werkt, kunnen er stappen vooruit gezet worden.

Bron: Boerenbond.