Erkenning parken: “Landbouw verdient een evenwaardige stem!”

Vrijdagmiddag gaf de Vlaamse Regering groen licht voor negen Vlaamse parken. Dat betekent dat er drie nationale parken zijn goedgekeurd nl. Brabantse Wouden, Scheldevallei, Hoge Kempen. Het vierde nationale park Bosland wordt pas definitief erkend als ze binnen het jaar aan een aantal knelpunten tegemoet komen. De kandidatuur van Taxandria als nationaal park werd niet weerhouden. Ook vijf landschapsparken kregen hun erkenning van de Vlaamse regering. Het gaat daarbij om de parken Grenzeloos Bocageland, Hart van Haspengouw, Maasvallei, Vlaamse Ardennen en Zwinstreek.

De voorwaardelijke erkenning van Bosland is onbegrijpelijk. “Er leven heel wat bezorgdheden bij lokale landbouwers en ook het juryverslag plaatst nog heel wat vraagtekens bij deze kandidatuur. Door de voorwaardelijke erkenning legt de Vlaamse regering het advies van de experten langs zich neer. We willen steeds een constructieve gesprekspartner zijn maar wanneer we als landbouwsector met zulke bedenkelijke beslissingen worden geconfronteerd moeten we ons wel kritisch opstellen,” aldus Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond.

Verdere ondersteuning van deze kandidatuur is onverantwoord

Hoewel Taxandria niet wordt erkend als nationaal park zal de gebiedscoalitie toch nog op verdere financiering kunnen rekenen. Het gaat om 139.000 euro per jaar. De Vlaamse Regering zag namelijk voldoende potentieel in de kandidatuur waardoor een erkenning in de toekomst nog steeds mogelijk blijft. Boerenbond vind de verdere ondersteuning voor deze kandidatuur onverantwoord gezien duidelijk is dat men hier niet aan de vooropgestelde spelregels voldoet.

Met de erkenning van de parken werden ook de master- en operationele plannen goedgekeurd, die nu via het parkbureau gecoördineerd zullen worden. De minister van natuur en omgeving wordt belast met de aanduiding van een parkbureau voor elk park. Als landbouworganisatie benadrukken we het belang om hierin steeds alle betrokken partijen een evenwaardige stem te geven.

In elk park een vertegenwoordiger van de landbouw

We verwachten daarom voor ieder park een vertegenwoordiger vanuit landbouw. Bovendien heeft de Vlaamse regering altijd gesteld dat er geen bindende engagementen of verplichtingen voor landgebruikers kunnen voortvloeien uit de plannen. “We zullen ook dit aspect zeker van nabij blijven opvolgen.” aldus Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond.

Dit proces is tot nu toe een gemiste kans geweest door gebrek aan open dialoog en een gebrek aan inspraak.

Bron: Boerenbond.