Eén sector, één luide stem

7 maart 2023

Ik krijg nog steeds kippenvel als ik terugdenk aan afgelopen vrijdag 3 maart. Een dag die de geschiedenisboeken zal ingaan als de dag waarop meer dan 3000 tractoren naar onze hoofdstad afzakten om op een waardige manier actie te voeren voor een toekomstperspectief voor de landbouwsector. Dankjewel aan alle deelnemers en aan iedereen die dit mee hielp organiseren.

Onze actiedag in Brussel zorgde ervoor dat heel wat landbouwers hun verhaal konden doen in de media. En daarvan zijn enkele getuigenissen me in het bijzonder bijgebleven. Silke Goutry vertelde aan Het Nieuwsblad: “Als ik nu begin te bouwen aan een nieuwe stal, mag die hier binnen vijf jaar dan nog altijd zonder probleem staan? Niemand kan het mij vandaag zeggen. Ik durf de stap gewoon niet te zetten. Terwijl mijn ouders mij ooit al zeiden: ‘Hiervoor leeft gij toch?’” Kobe Ruell deed zijn verhaal in Het Laatste Nieuws en ook hij hamert op de nood aan rechtszekerheid en toekomstperspectief: “Ik heb hier al voor een half miljoen euro aan stallen gebouwd. Dat zijn investeringen die 20 jaar lopen. Dus ik vind dat er een langetermijnvisie moet zijn van de overheid.”

Dankjewel om de tractorenactie van 3 maart tot een succes te maken.

Lode Ceyssens

Helaas heeft onze indrukwekkende actie er niet voor kunnen zorgen dat de Vlaamse regering afgelopen weekend tot een goed en grondig aangepast stikstofakkoord kon komen. Daarom blijf ik onze vraag herhalen. Wij hebben geen nood aan politieke spelletjes, maar aan oplossingen. Onze sector wil zijn verantwoordelijkheid nemen en verdere stappen zetten, maar wil niet geslachtofferd worden om het stikstofprobleem op te lossen. En daarom is stikstof stikstof.

Onze sector is een sector waar er door de vergrijzing de komende jaren veel vertrekkers zullen zijn. Die stikstofruimte moet ten goede komen aan al die boeren die vrijdag in Brussel waren, die nog een hele carrière voor zich hebben en die ook in de toekomst de Vlaming drie keer per dag van voedsel zullen voorzien.

We blijven de situatie opvolgen en zullen onze leden bij elke nieuwe beslissing optimaal ondersteunen.