Dinsdag aftrap van lokale acties om ongenoegen te uiten

27 januari 2024

Na de goedkeuring van het stikstofdecreet afgelopen week, is de teleurstelling overgegaan in actiebereidheid.

Boeren werken zich uit de naad, maar voelen zich niet gerespecteerd door het beleid. Boerenbond en Groene Kring plannen lokale acties komende week. Dinsdag vindt in de provincie Antwerpen de aftrap plaats.

In een onstabiele wereld zou de eigen voedselvoorziening één van de eerste bekommernissen moeten zijn. Wij worden echter geconfronteerd met een spaghetti aan regelgeving vanuit Europa die ons bijkomende eisen stellen en dit vaak zelfs tot in het absurde. De overheid bepaalt wanneer een boer wat mag doen op zijn eigen veld en hoe hij dit moet doen. Maar wie kent het veld en zijn dieren beter dan de boer zelf?

Regelgeving verstikt boeren

De Europese habitatrichtlijn werd vertaald in een Vlaams stikstofdecreet. We worden in een keurslijf van drempelwaarden geduwd waar we zelf weinig impact op hebben, maar die wel zeer grote gevolgen voor onze ondernemingen hebben. Ondertussen wil Europa nog een natuurherstelwet goedkeuren die nog eens een bijkomende zware impact op onze Vlaamse landbouw zal hebben.

Het akkoord dat de landbouw- en milieuorganisaties in onderling overleg gemaakt hebben om de waterkwaliteit te verbeteren, wordt niet in beleid omgezet omdat het waarschijnlijk toch onvoldoende zal zijn voor Europa. Men ontneemt onze landbouwsector de nodige ademruimte en toekomstperspectief. Dit is onhoudbaar.

Aftrap van reeks lokale acties

De teleurstelling van de voorbije dagen is omgeslagen in actiebereidheid. Wij willen onze stem laten horen. Maar meer nog, wij willen steun vanuit de maatschappij. Wij brengen elke dag het eten op de tafel van vele Vlamingen.

Bron: Boerenbond.