Cropdiva wil onderbenutte akkergewassen terug op het veld

Zes onderbenutte akkerbouwgewassen – haver, gerst voor menselijke consumptie, triticale, boekweit, veldbonen en lupinen – terug op het veld zetten. Dat is het doel van het Horizon 2020-project CROPDIVA. 27 Europese partners bundelen de krachten om de agrobiodiversiteit doorheen Europa te laten toenemen door in te zetten op gewasdiversiteit en het creëren van lokale waardenketens. 

Europees Horizon 2020: 27 partners uit 12 landen

Eind 2020 keurde de Europese Commissie in het Europees Horizon 2020-programma het CROPDIVA-project goed. Het project kwam tot stand via een samenwerking van experten uit 12 landen, 27 verschillende universiteiten, bedrijven en organisaties. UGent is coördinator van dit ambitieus project, dat vorige maand officieel van start ging.

Innovatief & uitdagend

Het concept van CROPDIVA is een innovatieve en uitdagende aanpak. De projectactiviteiten zullen voornamelijk gericht zijn op verbetering van de veerkracht van teeltsystemen, de afstemming van de economische en sociale behoeften van landbouwers op ecologische doelstellingen en marketing van nieuwe food-/non-foodproducten die voldoen aan de eisen van de consument.
Alle geselecteerde gewassen hebben een zeer brede genetische achtergrond. Deze kan gebruikt worden voor het inkruisen van belangrijke eigenschappen zoals veerkracht tegen stressfactoren en een verbeterde nutritionele waarde. Bovendien hebben deze gewassen grote ecologische voordelen. Velen van hen produceren bijvoorbeeld nectarrijke bloemen en/of fixeren van luchtstikstof. Dit zal dus leiden tot zeer veerkrachtige agro-ecosystemen met een groter aanpassingsvermogen aan klimaatverandering, een beter gebruik van genetische hulpbronnen en een grotere voedseldiversiteit.

Het doel: biodiversiteitsbeheer op alle niveaus

De resultaten van CROPDIVA zullen zeker niet onder het stof verdwijnen, maar worden gebruikt voor innovatieve oplossingen in de gehele keten om biodiversiteitsbeheer op alle niveaus mogelijk te maken. Wil jij op de hoogte blijven van het werk binnen het project CROPDIVA? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.