Conceptnota stikstof biedt onvoldoende toekomstperspectief voor land- en tuinbouw

Boerenbond heeft kennisgenomen van de conceptnota stikstof die vanmiddag publiek werd gemaakt, maar die zoals in de pers te lezen is niet goedgekeurd is door de Vlaamse regering. Deze nota biedt onvoldoende toekomstperspectief voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector en staat juridisch op losse schroeven. Boerenbond zal blijven opkomen voor de belangen van haar leden.

“Om fit te zijn voor de toekomst moet onze sector zich kunnen blijven ontwikkelen, en net daar schiet deze conceptnota tekort”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Uit onze eerste analyse blijkt dat deze nota onvoldoende toekomst biedt voor Vlaamse voedselproductie en niet kan standhouden voor een rechtbank. Zo stellen we vast dat er nog steeds een onhoudbaar onderscheid wordt gemaakt tussen landbouw en industrie.” 

De overheid blijft ook blind voor de vergrijzing die zich binnen de land- en tuinbouwsector voordoet. Het is cruciaal dat de stikstof die verdwijnt bij landbouwers die stoppen zuurstof geeft aan de voedselproducenten van morgen. Door rekening te houden met de stikstof die sowieso zal verdwijnen kunnen er haalbare inspanningen gevraagd worden van de landbouwers van morgen. Bovendien moet het mogelijk zijn voor landbouwbedrijven om onderling emissies uit te wisselen op voorwaarde dat dit binnen de stikstofdoelstellingen past.  

Boerenbond betreurt dat de boodschap die onze landbouwers afgelopen vrijdag massaal brachten op de tractorenactie in Brussel genegeerd wordt. De conceptnota houdt ook onvoldoende rekening met de meer dan 20.000 bezwaren die werden ingediend en legt de oplossingen die de sector aanreikte naast zich neer. “We zullen voluit blijven ijveren voor een leefbare land- en tuinbouwsector en toekomstperspectief voor jonge landbouwers en zullen alle middelen aanwenden om hun belangen te verdedigen”, klinkt het bij Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.