Boerenbond zet schouders onder energiebeleids-overeenkomsten

Duurzaamheid en energie-efficiëntie zijn meer dan ooit een speerpunt voor Boerenbond. Daarom ondertekent de organisatie de energiebeleidsovereenkomst (EBO). De energiebeleidsovereenkomsten hebben als doel om bedrijven te stimuleren energie-efficiënter te werken. Boerenbond wil zodoende  haar  leden oproepen om ook in te tekenen op de EBO.

Sinds kort kunnen bedrijven én ook sectororganisaties intekenen op de Energiebeleidsovereenkomst of EBO. De EBO is een overeenkomst die de Vlaamse overheid kan sluiten met energie-intensieve bedrijven. Het bedrijf engageert zich om te investeren in energie-efficiëntie, terwijl de overheid juridische stabiliteit verzekert. Voor het eerst kunnen nu ook bedrijven uit de land- en tuinbouwsector toetreden tot de EBO. In de praktijk gaat het in onze sector uitsluitend over (grotere) glastuinbouwbedrijven.

Energiebesparingen

Naast energie-intensieve ondernemingen kunnen ook sectororganisaties intekenen op de EBO. Door in te tekenen benadrukt een sectororganisatie dat ze achter de EBO staat. En dat is exact wat ook Boerenbond doet. “Boerenbond zet meer dan ooit in op duurzaamheid, en ook energie-efficiëntie hoort daar zeker bij”, zegt voorzitter Lode Ceyssens.

“We zijn ons bewust van de inspanningen die van onze sector verwacht worden in het kader van de klimaatdoelstellingen. Onze energetische emissies moeten tegen 2030 met 40% dalen ten opzichte van 2005, daar zal in het bijzonder van onze glastuinbouwsector de handschoen voor moeten opnemen. Door in te tekenen in de EBO tonen bedrijven hun engagement om bij te dragen en geven we ook maatschappelijk en politiek het signaal dat onze sector verder wil verduurzamen.”

Meer info: Vanessa Saenen, woordvoerder, gsm 0475 55 55 25.