Boerenbond naar Raad van State voor GRUP Kleine Nete en Aa

Op 10 januari 2024 keurde de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa’ definitief goed. Het uitgebreid plangebied situeert zich in de vallei van de Kleine Nete en Aa tussen Kasterlee en Lier. 

Het planningsproces loopt al meer dan 10 jaar en werd gecoördineerd door de gouverneur van de provincie Antwerpen. Gedurende de hele periode heeft Boerenbond het proces intensief opgevolgd. We moeten helaas vaststellen dat er onvoldoende gehoor werd gegeven aan de betrokken landbouwers. Uiteindelijk ligt er 1578 ha agrarisch gebied binnen het plangebied waarvan 765 ha een andere bestemming krijgt naar natuur, bos of gemengd openruimtegebied. Er blijft bijgevolg nog 813 ha aan agrarisch gebied over, hiervan krijgt echter meer dan 346 ha de overdruk natuurverwevingsgebied en 88 ha wordt bestemd als agrarisch gebied met ecologisch belang. Er werd ook besloten om deze laatste twee bestemmingen niet meer onder de categorie ‘landbouw’ te categoriseren maar onder ‘overig groen’.

Concreet gaat dus er bijna 1200 hectare landbouwgebied verloren door de herbestemming naar bos/natuur/gemengd openruimtegebied. Deze beslissing zorgt voor een grote bezorgdheid bij lokale landbouwers en ze vrezen voor implicaties op de lange termijn.  

“De manier waarop er in dit proces met het agrarisch gebied is omgegaan is voor Boerenbond onaanvaardbaar. Zo komt aanwezige landbouw sterk in het gedrang doordat een groot deel van het landbouwareaal verloren gaat. Bovendien werden er na het openbaar onderzoek nog fundamentele wijzigingen aan het plan doorgevoerd waardoor er geen inspraak meer mogelijk was. We willen dan ook dat de rechter dit dossier ten gronde onderzoekt, daarom zal er een procedure bij de Raad van State opgestart worden”, aldus voorzitter Lode Ceyssens.