Boerenbond kaart bezorgdheden aan bij EU-voorzitter Von der Leyen

2 februari 2024

Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond, ging op uitnodiging van premier De Croo, in overleg met Commissievoorzitter Von der Leyen en Nederlands Minister-president Mark Rutte om de bezorgdheden van de boeren te duiden. In de marge van de Europese top had een delegatie van de Europese landbouworganisatie COPA-COGECA en van Ceja, de Europese organisatie van jonge boeren, een ontmoeting met de regeringsleiders.

Het gesprek kwam er nadat boeren al dagen op straat komen en verkondigen dat het Europese beleid vandaag onvoldoende toekomstperspectief biedt. “Het Europees landbouwbeleid is vandaag uit balans. Er zijn teveel regels die geen rekening houdt met de praktijk, de verplichtingen nemen steeds toe en er staat geen eerlijk inkomen tegenover duurzaam geproduceerde producten. De basisopdracht van de landbouwers om voedsel te produceren komt hierdoor op termijn in het gedrang. Boeren willen deel van de oplossing zijn voor tal van milieu- en klimaatuitdagingen, maar zien hun kosten en papierwerk jaar na jaar toenemen,” aldus Lode Ceyssens.

Is er nog toekomst voor landbouw in Europa?

“Bovendien is er een gebrek aan een rechtszeker kader”, stelt Lode Ceyssens. “Europa moet de lat niet telkens blindelings hoger leggen, maar de boeren helpen om erover te springen. Boeren voelen zich vandaag niet gehoord en niet gerespecteerd. Het is tekenend om te zien hoeveel jonge boeren er zich vandaag tussen de actievoerders bevinden. Zij stellen zich de vraag of dat ze nog zullen kunnen boeren in de toekomst?”

Daarom vraagt Boerenbond om met een aanpak te komen om de strategische voedselvoorziening op lange termijn veilig te stellen. Om samen met de huidige generatie aan boeren verdere stappen te zetten richting verduurzaming. Concreet  gaat het over het vereenvoudigen en schrappen van overbodige regels, kiezen voor een handelsbeleid waar de oneerlijke concurrentie van minder duurzame en goedkopere producten uit derde landen weggewerkt wordt en de bescherming van de ruimte om te boeren.

Het overleg was constructief en met goede intenties, een goede eerste stap. De commissievoorzitter engageerde zich alvast om op korte termijn met een plan van aanpak te komen voor een administratieve vereenvoudiging.  “Maar daar mag het niet bij blijven,“ aldus Lode Ceyssens. Er zal structureel moeten gewerkt worden aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Als we in Europa duurzame voedselproductie willen, moeten we onze landbouwer ondersteunen in plaats van een spervuur van regelgeving op hen los te laten.